Nowy projekt partnerski UŁ

Uniwersytet Łódzki  jest członkiem konsorcjum, które będzie realizować projekt Lite (Lost in Transition Europe) z programu „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus Multilateral Project, Social inclusion in higher education).

Projekt koncentruje się na zbadaniu w poszczególnych krajach obecnie funkcjonujących strategii wspierających włączanie w ramy systemu kształcenia wyższego osób nie spełniających wszystkich warunków kwalifikacyjnych (brak wymaganego wykształcenia formalnego, imigranci, długa przerwa w uczeniu). Rezultatem będzie opracowanie ramowych strategii i zasobów ułatwiających „niestandardowym” studentom rozpoczęcie studiów wyższych.

Uniwersytet Łódzki jest w projekcie jednym z partnerów, a pozostałe instytucje zaangażowane w projekt to University of Wolverhampton, (Wielka Brytania, koordynator), University of Algarve (Portugalia) i University of National and World Economy (Bułgaria).

Możliwość komentowania jest wyłączona.