Terminy składania wniosków

W związku z publikajcą kolejnego „Zaproszenia do składania wniosków” Komisja Europejska ustaliła terminy składania aplikacji w ramach poszczególnych działań i podprogramów. Prezentujemy zestawienie terminów dla poszczególnych podprogramów z wyłączenieniem tych, które odnoszą się do projektów mobilnościowych. Pełne zestawienie znajduje się w zaproszeniu.

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Projekty wielostronne, sieci i  środki towarzyszące 2 lutego 2012 r.
Leonardo da Vinci
Wielostronne projekty w dziedzinie transferu innowacji
2 lutego 2012 r.
Program Jean Monnet 15 lutego 2012 r.
Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig
Partnerstwa
21 lutego 2012 r.
Erasmus: Programy intensywne (IP) 9 marca 2012 r.
Program międzysektorowy (wszystkie działania oprócz Działanie kluczowe 1 – wizyty studyjne) 1 marca 2012

Możliwość komentowania jest wyłączona.