Nabór wniosków w programie Edukacja

Zapraszamy pracowników zainteresowanych współpracą z uczelniami z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu do udziału w programie Edukacja.  Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Nabór wniosków trwa do 15.09.2019.

Strona internetowa programu: http://education.org.pl/
Operatorem Programu Edukacja w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji edukacja.eog@frse.org.pl

W ramach I naboru programu Edukacja, polskie uczelnie mogą  wnioskować o realizację działań w następujących komponentach:

I Profesjonalny rozwój kadry

  • Wizyty studyjne – krótkie wizyty do Państw-Darczyńców mające na celu rozwój zawodowy pracowników w formie wymiany doświadczeń bądź wizyt typu „job shadowing”.
  • Intensywne szkolenia – szkolenia prowadzone przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców organizowane w Polsce dla polskiej kadry pracującej w sektorze edukacji.

Pracownik UŁ zainteresowany złożeniem wniosku w ramach I komponentu programu Edukacja będzie zobowiązany samodzielnie znaleźć partnera na realizację wizyty, pozyskać list intencyjny od partnera (skan) oraz przygotować i złożyć wniosek online. Wsparcie BWZ UŁ na etapie wnioskowania obejmuje udzielania informacji nt. aktualnego naboru, przekazanie danych dotyczących UŁ wymaganych we wniosku, pozyskanie stosownych dokumentów i podpisów przedstawicieli UŁ. Pracownicy są zobowiązani do uzyskania zgody władz wydziału/jednostki na złożenie wniosku.

Przewodnik
Wzór wniosku Wizyta /Szkolenie;

II Mobilność w szkolnictwie wyższym – czas trwania projektu od 15.07.2020 do 30.09.2021

Ogólnouczelniany wniosek na mobilność  studentów i pracowników będzie składany przez Biuro Współpracy z Zagranicą we współpracy z partnerami z programu Erasmus+. Wydziały, które chciałyby włączyć do wniosku mobilności z innymi uczelniami z Państw-Darczyńców, proszone są o przekazanie takiej informacji do p. Gabrieli Szkup gabriela.szkup@uni.lodz.pl do dnia 20.08.2019.

Wydział będzie odpowiedzialny za uzgodnienie z uczelnią liczby i typów mobilności, dziedziny współpracy i pozyskanie listu intencyjnego (skan) z podpisem przedstawiciela uczelni zagranicznej na etapie składania wniosku w 1 połowie września br.

IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszystkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego) – projekty muszą zakończyć się do 30 kwietnia 2024

Uprawnione działania:

  1. Opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji
    (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania; od 6 to 24 miesięcy.
  2. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i kadry, wydarzenia kulturalne związane z edukacją);  od 3 do 12 miesięcy.
  3. Opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu od 6 do 24 miesięcy.

Wnioski składane są indywidualnie przez jednostki UŁ. Wsparcie BWZ UŁ na etapie aplikowania obejmuje udzielania informacji nt. aktualnego naboru, przekazanie danych dotyczących UŁ wymaganych we wniosku, pozyskanie stosownych dokumentów i podpisów przedstawicieli UŁ.

Przewodnik dla wnioskodawców
Wzór wniosku

Pracowników UŁ zainteresowanych projektami w ramach I, II, IV komponentu programu Edukacja zachęcamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Zagranicą UŁ:
I komponent: Patrycja Gorzkiewicz: patrycja.gorzkiewicz@uni.lodz.pl, tel: +42 635 4790
II komponent: Gabriela Szkup, gabriela.szkup@uni.lodz.pl, tel: 42 634 4036
IV komponent: Małgorzata Gramala: mgramala@uni.lodz.pl, tel: +42 635 4235

Możliwość komentowania jest wyłączona.