StereoScifi

Uniwersytet Łódzki jest partnerem projektu Stereotypes and Hard Science Fiction realizowanego w ramach Partnerstw Strategicznych programu Erasmus+  w okresie: 01.12.2017 – 30.11.2019.

Współcześnie mamy do czynienia z konfliktami społeczno-politycznymi pomiędzy sąsiadującymi krajami, migrantami i uchodźcami przybywającymi do Europy oraz kryzysem gospodarczym w dzisiejszej Europie. Tłem konfliktów są uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na płeć, czy klasy społeczno-ekonomiczne. Istniejące stereotypy rasowe i etniczne powodują wzrost i ogólne pogorszenie jakości życia społecznego poprzez przemoc i nietolerancję, promowanie ksenofobii, rasizmu, przemocy uwarunkowanej płcią, przemocy rówieśniczej, dyskryminacji klas społecznymi i orientacji seksualnych.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzamy, że celem projektu Stereotypes and Hard Science Fiction nie jest zapobieganie istnieniu stereotypów, ale zapobieganie dyskryminacji, segregacji i wrogiemu zachowaniu oraz uświadamianie ludziom, że nie powinniśmy traktować innych  źle, ponieważ „inny” nie oznacza „gorszy”.

Projekt angażuje młodzież w szkołach, będących środowiskiem obejmującym różnych ludzi obecnych w społeczeństwie, a także środowiskiem, w którym uczą się i gdzie spędzają dużo czasu każdego dnia. Adresatami są uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. W celu podniesienia poziomu atrakcyjności typowej nauki, projekt przewiduje wykorzystanie filmów i książek z gatunku Hard Scince Fiction, który zakorzeniony jest w antropologii, socjologii, polityce, psychologii. Zawarte w filmach i książkach narracje mają zdolność tworzenia nowych znaczeń, pomysłów i komunikatów, co odzwierciedla inny i dynamiczny sposób rozumienia świata.

Planowane rezultaty:

→ Katalog książek i filmów o tematyce science-fiction, w którym zawarto minimum 12 książek i 12 filmów, koncentrujących się na opisie stereotypów społecznych i portretowania opartych na nich sytuacji. Katalog dostępny w wersjach EN, PT, IT, ES, LT i PL.

→ Walizka Aktywności, składająca się ze scenariuszy różnych działań edukacyjnych adresowanych do grupy wiekowej 14-20 lat.

→ Przewodnik dla nauczycieli – wprowadza racjonalne podejście projektu StereoSciFi do docelowych odbiorców (uczniów i nauczycieli) oraz społeczeństwa obywatelskiego. Obrazuje, w jaki sposób elastycznie wykorzystywać zasoby w pakiecie (z Katalogu książek i filmów oraz Walizki) i łączy krótkie wprowadzenie do projektu StereoSciFi, w tym jego uzasadnienie i cele, opis procesu stereotypizacji, który prowadzi do dyskryminacji, podpowiada jak można zapobiegać dyskryminacji opartej na stereotypach, sugeruje także, jak korzystać z katalogu i walizki na zajęcia w szkole z uczniami itp. Przewodnik dla nauczycieli będzie dostępny do pobrania ze strony StereoSciFi w formacie pdf, zapewniamy także możliwość wydruku z USB, przygotowanego jako część pakietu StereoSciFi w językach: EN, PT, ES, IT, LT i PL.

Działania przewidziane w pakiecie StereoSciFi będą łatwe w użyciu podczas realizacji regularnego programu nauczania (jeśli tego dotyczą) lub mogą być wykorzystane jako dodatkowa aktywność w szkole, warsztatach lub nawet poza szkołą, jako sposób na spędzanie wakacji lub zajęcia klubowe.

Konsorcjum:

  • AidLearn, Portugalia – koordynator
  • Agrupamento de Escolas Emidio Navarro, Portugalia
  • EURO-NET, Włochy
  • Escuela Profesional Otxarkoaga, Hiszpania
  • Telšių švietimo centras, Litwa
  • Uniwersytet Łódzki, Polska

Kierownik projektu:

dr Wanda Baranowska, Wydział Nauk o Wychowaniu

email: wanda.baranowska@uni.lodz.pl

logo programu Erasmus+

Ten projekt został sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.