Konferencja końcowa projektu DIST

logo projektu DISTSerdecznie zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Naukową „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym” oraz konferencję podsumowującą projekt „DIST – Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship (Promocja przedsiębiorczości poprzez wideo-historie biznesowe – www.distproject.eu), które odbędą się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Nauki organizowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 24-25 kwietnia 2018 r.

Wydarzenie organizowane jest przez Katedrę Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Wydziału Zarządzania UŁ przy współpracy z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki, Instytutem Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz SKN Globalni działającym przy Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej.

Celem konferencji jest dyskusja dotycząca aktualnych problemów przedsiębiorczości i innowacji poprzez wymianę poglądów i doświadczeń młodych naukowców, a także integrację i inspirację do współpracy w międzynarodowych zespołach. Poruszone zostaną tematy z obszaru przedsiębiorczości i form jej rozwoju oraz wsparcia dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Zaprezentowane zostaną również główne założenia projektu DIST oraz produkty powstałe w trakcie realizacji celów projektu, do których należą promowanie kształcenia i szkolenia przedsiębiorczości poprzez rozwój metodologii i zestaw narzędzi opartych na narracji.

W ramach konferencji przewidujemy również przeprowadzenie warsztatów dla trenerów i pracowników jednostek naukowych dotyczących metodologii oraz głównych rezultatów projektu DIST. Każdy uczestnik konferencji oraz warsztatów otrzyma certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane do 22 kwietnia 2018 r. pod adresem globalni.czlonkowie@gmail.com

Możliwość komentowania jest wyłączona.