BEST+

Projekt BEST+ (Blended Erasmus+ Staff Training) wspiera rozwój kompetencji pracowników zatrudnionych w uczelnianych Biurach Współpracy Zagranicznej. Jego celem jest opracowanie metodologii szkoleń dla tej grupy pracowników, realizowanych w formule „blended learning”. Ma to na celu połączenie tradycyjnej mobilności pracowników administracyjnych do uczelni partnerskich za granicą z formułą kursu zdalnego. Dodatkowo partnerzy realizują także pilotażowe szkolenia w trzech uczelniach partnerskich, co pozwala na przetestowanie platformy, przygotowanych przez partnerów treści szkoleniowych oraz czterech różnych metodologii i przygotowanie rekomendacji dla ich dalszego wykorzystania i udoskonalania.

Tematyka poszczególnych szkoleń:

  • Intercultural competences (University of Latvia)
  • International attractiveness of the universities (University of Eastern Finland)
  • International student experience (Uniwersytet Łódzki

Staff training week na UŁ odbędzie się w terminie 22-24 maja 2018
http://uni-foundation.eu/best-lodz

Tytuł projektu: BEST+ (Blended Erasmus+ Staff Training)
Program: ERASMUS+
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Obszar: Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego
Czas trwania: 01.09.2016 – 31.10.2018
Instytucja koordynująca: University of Alcala, Hiszpania
Instytucje partnerskie:

• European University Foundation, Luksemburg
• University of Latvia, Łotwa
• University of Eastern Finland, Finlandia
• Nuvole Web Srl, Włochy
• Erasmus Student Network, Belgia
• Uniwersytet Łódzki, Polska

Strona internetowa projektu:
http://beta.blendedmobility.eu/

logo programu Erasmus+

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. 

Możliwość komentowania jest wyłączona.