Active Ageing through Social Partnership and Industrial Relations in Europe

Uniwersytet Łódzki jest partnerem projektu międzynarodowego ASPIRE (Active Ageing through Social Partnership and Industrial Relations Expertise), finansowanego przez Komisję Europejską (DG Employment, Social Affairs and Inclusion) w ramach umowy VS/2016/0379.

Aktywne starzenie się można rozwijać dzięki partnerstwu społecznemu i stosunkom przemysłowym. W trakcie realizacji projektu – od stycznia 2017 do grudnia 2018 roku – będą porównywane rozwiązania z zakresu zarządzania wiekiem w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Polsce i Hiszpanii oraz będą analizowane postawy i role partnerów społecznych – pracodawców i związków zawodowych we wdrażaniu idei aktywnego starzenia się.
Od przełomu wieków, rządy krajów europejskich przechodzą z modelu wczesnej emerytury na model aktywnego starzenia się, podkreślający konieczność usuwania barier w zmianie pracy w trakcie kariery zawodowej, uczenia się przez całe życie, a także działań pracodawców wspierających godzenie obowiązków rodzinnych z pracą zawodową, kreowania zdrowych miejsc pracy oraz planowania pracy i emerytury. W projekcie badane będzie podejście partnerów społecznych do wspierania aktywnego starzenia się
i zrównoważonej pracy oraz wypracowane zostaną rekomendacje ułatwiające budowanie karier w cyklu życia i radzenie sobie z konfliktami międzypokoleniowymi.

Koordynacją projektu zajmuje się dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

Konsorcjum:

  • University of Newcastle upon Tyne Wielka Brytania- Koordynator
  • Fondazione ADAPT, Włochy;
  • University of Granada, Hiszpania;
  • Uniwersytet Łódzki, Polska.

Strona projektu:
http://www.adapt.it/aspire/


Możliwość komentowania jest wyłączona.