SciFUN

Na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego w styczniu 2016r. rozpoczęto realizację dwuletniego międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. Making Learning Science Fun (SciFUN).

Główną ideą przyświecającą projektowi jest popularyzacja przedmiotów ścisłych wśród uczniów. Ma on na celu zwiększenie zaangażowania oraz wzrost poziomu motywacji uczniów poprzez uczynienie nauczania przedmiotów ścisłych przyjemnym, a także poprzez poszukiwanie odpowiednich kontekstów nauczania, bliskich uczniom i ich codziennym sprawom.

Celami projektu są m. in:

  • Dostarczenie środowisku edukacyjnemu informacji dotyczących analizy stanu edukacji przedmiotów ścisłych, nastawienia uczniów, dobrych praktyk w nauczaniu i uczeniu się przedmiotów ścisłych, integrowaniu nauczania formalnego z nieformalnym, aktywności pozaszkolnych oraz współpracy z naukowcami.
  • Wsparcie środowiska edukacyjnego w angażowaniu uczniów poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych, urządzeń przenośnych, komiksów, narracji cyfrowej, multimediów, narzędzi Web 2.0.
  • Przygotowanie przykładowych projektów przekrojowych zajęć edukacyjnych, wzbogaconych w narzędzia cyfrowe, które mogą później posłużyć do tworzenia kolejnych jednostek lekcyjnych.

Międzynarodowe konsorcjum złożone z ekspertów z dziedziny nauk ścisłych opracuje również zestaw narzędzi dla nauczycieli z Polski i Europy, do pracy z uczniami, którego celem będzie zwiększenie motywacji do nauki oraz uatrakcyjnienie procesu kształcenia. Poza ogólnymi rekomendacjami i zaleceniami, zestaw obejmie także podręczniki dla nauczycieli oraz program szkolenia wdrażający innowacyjne pomysły i rozwiązania oparte na wykorzystaniu urządzeń mobilnych, komiksów, mediów społecznościowych, a także metody „storytelling”. Wszystkie materiały zostaną umieszczone na specjalnej platformie, gdzie będzie można także zaczerpnąć inspiracji do prowadzenia zajęć w taki sposób, aby uczniowie pokochali nauki ścisłe.

Uniwersytet Łódzki, jako partner w projekcie będzie odpowiedzialny za analizę nastawienia uczniów do nauki przedmiotów ścisłych w Polsce, zebranie dobrych praktyk z zakresu nauczania metodami przyjaznymi uczniom oraz współtworzenie zestawu narzędzi dla nauczycieli służącego popularyzacji nauk ścisłych wśród uczniów.

Program: Erasmus +
Czas trwania: 31.12.2015 – 31.12.2017
Partnerzy:
• University of Pitesti- Rumunia (Koordynator)
• Group For European Integration (Grupul Pentru Integrare Europeana Asociatie) – Rumunia
• Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology (CARDET) – Cypr
• University of Peloponnese– Grecja
• Innovade LI LTD- Cypr
• Louth& Meath Education & Training Board – Irlandia
• Uniwersytet Łódzki – Polska

Oficjalna strona projektu: www.scifun.eu

Kontakt:
dr Paweł Barczyński
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
pawelbarczynski@uni.lodz.pl

Marta Chruściel
Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych
marta.chrusciel@uni.lodz.pl

EU flag-Erasmus+
Ten projekt został sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

Możliwość komentowania jest wyłączona.