C4C CLIL dla Dzieci

Celem rozpoczętego we wrześniu 2015 roku projektu C4C – CLIL dla Dzieci jest zaoferowanie przyszłym i praktykującym nauczycielom szkół podstawowych pełnego programu szkoleniowego mającego na celu zwiększenie ich wiedzy na temat zastosowania metodologii CLIL w nauczaniu matematyki i przyrody. W wyniku współpracy między instytucjami partnerskimi powstanie podręcznik oraz kurs internetowy dla nauczycieli na temat zastosowania metodologii CLIL w szkołach podstawowych oraz materiały dydaktyczne w formie planów lekcji.

Wielojęzyczność jest kluczowym aspektem europejskiej tożsamości kulturowej. W ciągu ostatnich lat nauczanie i uczenie się języków obcych oraz doskonalenie kompetencji językowych zdecydowanie zyskały na znaczeniu. W ramach działań podejmowanych na rzecz promowania mobilności i międzykulturowego zrozumienia, UE wskazała naukę języków jako priorytet. Znajomość języków obcych stała się niezbędna nie tylko dla prowadzenia sprawnego dialogu międzykulturowego, ale także dla poprawienia konkurencyjności na europejskim rynku pracy. Dlatego też zdolność komunikowania się w językach obcych zaliczana jest do grupy ośmiu kluczowych kompetencji według promowanego przez Unię Europejską programu „Uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme).

CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning) odnosi się do metodologii nauczania promującej zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. Stosując definicję Mehisto (2008), CLIL to metoda, w ramach której język obcy wykorzystywany jest do nauczania innych treści. Oznacza to, że przedmiotów takich, jak przyroda, czy matematyka uczy się w języku obcym, co jednocześnie rozwija wiedzę przedmiotową oraz poprawia znajomość samego języka. CLIL może być realizowany przez nauczyciela języka obcego, który integruje treści ponadprzedmiotowe lub przez nauczyciela innego niż język obcy przedmiotu, który z kolei wykorzystuje język jako narzędzie do przekazywania wiedzy w danej dziedzinie. Innym wariantem jest współpraca obu nauczycieli. Kluczową cechą metody CLIL, którą C4C – CLIL dla Dzieci promuje, jest jednoczesne wprowadzanie wiedzy przedmiotowej oraz rozwijanie kompetencji w zakresie języka obcego.

Informacje na temat projektu C4C – CLIL dla Dzieci zostaną rozpowszechnione w gronie ponad 59 tysięcy osób stanowiących grupę docelową, tj. nauczycieli szkół podstawowych, instytucji kształcących przyszłych nauczycieli oraz innych zainteresowanych grup, takich jak rodzice uczniów, wydawcy, twórcy programów nauczania oraz badacze. W kolejnych etapach naszej pracy ponad 700 nauczycieli i ponad 2000 uczniów zostanie bezpośrednio zaangażowanych w działania projektowe.

W projekcie C4C – CLIL dla Dzieci udział biorą partnerzy z Włoch, Polski, Portugalii oraz Rumunii. Projekt koordynowany jest przez The Language Center S.r.l. we Włoszech. Uniwersytet Łódzki jest z jednym z 10 partnerów realizujących projekt. Konsorcjum reprezentowane jest przez organizacje aktywne w obszarze badawczym i szkoleniowym dotyczącym nauczania języków obcych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdą Państwo więcej informacji: www.clil4children.eu lub bezpośredni kontakt z Kierownikiem Projektu na Uniwersytecie Łódzki Panią Katarzyną Riley (e-mail: kasia.riley@uni.lodz.pl) oraz Kierownikiem Merytorycznym Projektu, Panią dr Anną Ewą Wieczorek (e-mail: aewww@yahoo.com).

EU flag-Erasmus+

Ten projekt został sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

Możliwość komentowania jest wyłączona.