Chłopaki czytają

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Boys Reading – Chłopaki czytają” realizowany jest w ramach unijnego programu Erasmus+, którego główny cel stanowi rozwijanie umiejętności uczestników poprzez edukację formalną i pozaformalną. W projekcie Boys Reading, zarządzanym przez CARDET (Cypr), biorą udział partnerzy z krajów Europy środkowej i południowej – poza Polską (Uniwersytet Łódzki) są to: Austria, Chorwacja, Grecja, Portugalia i Rumunia. Konsorcjum złożone z tych 7 państw realizuje założenia projektu w ścisłej współpracy, dostosowując jednak swoje działania do specyfiki danego kraju.

Program: Program Erasmus+
Czas trwania: 01/09/2014 – 31/08/2016
Instytucja koordynująca: FFST – Sveuciliste U Splitu, (Chorwacja)

Instytucje partnerskie:
• FFST – Sveuciliste U Splitu, Filozofski Fakultet (Chorwacja)
• E.N.T.E.R. – Enter-European Network For Transferand Exploitation Of European Project Results (Austria)
• CARDET – Centre For Advancement Of Research And Development In Educational Technology Ltd-Cardet (Cypr)
• IPCB – Instituto Politécnico de Castelo Branco (Portugalia)
• INNOVADE LI LTD (Cypr)
• Ekpaideutiria Douka (Grecja)
• UPIT – Universitatea Din Pitesti (Rumunia)

Oficjalna strona projektu: www.boysreading.org

Boys Reading dąży do uczynienia pisania i czytania integralną częścią życia nastoletnich chłopców. Według badań, chłopcy w przedziale wiekowym 11-15 lat czytają niechętnie i mają gorsze wyniki w nauce niż dziewczęta w tym samym wieku. Wiąże się z tym główny cel projektu – promowanie czytelnictwa i edukowanie wszystkich zaangażowanych stron poprzez zwiększenie w chłopcach zainteresowania czytaniem. Niezwykle ważnym aspektem Boys Reading są badania empiryczne. Współpraca realizatorów projektu z uczniami (zwłaszcza z chłopcami w wieku od 11 do 15 lat), nauczycielami, bibliotekarzami, rodzicami, księgarzami, wydawcami itd. pozwoli zdiagnozować problemy z czytelnictwem w grupie docelowej, określić jej potrzeby, natomiast w drugiej fazie projektu – zaproponować rozwiązanie.

Finalnym efektem ma być lista pozycji książkowych (materiałów do czytania – czy to w formie papierowej, czy elektronicznej), opisanych i wybranych dzięki współpracy ze szkołami, przede wszystkim z samymi uczniami, którzy stworzą grupy kontrolne opiniujące propozycje realizatorów projektu. Powinny one odpowiadać zainteresowaniom chłopców, a zarazem stanowić narzędzie edukacyjne mogące wspomóc proces dydaktyczny. W ramach projektu powstanie również szkolenie dla nauczycieli oraz przyjazny portal interaktywny prezentujący opracowane produkty.

Otwartość na kooperację z innymi instytucjami oraz skoncentrowanie się na rzeczywistych potrzebach nastoletnich chłopców – zbadanie ich poprzez wywiady, analizę rynku księgarskiego i wydawniczego, przyjrzenie się programowi nauczania i kanonowi lektur szkolnych, strategiom marketingowym – czynią Boys Reading projektem o szerokim zakresie działania i długofalowych efektach. Tworzenie atrakcyjnych materiałów promocyjnych, edukacja poprzez motywowanie i zabawę czy promowanie wspólnie wypracowanych wzorców uczestnictwa w kulturze literackiej to metody zachęcania dorastających chłopców do nowego spojrzenia na rolę książki i czytania w ich życiu.

Projekt realizowany jest przez Wydział Filologiczny oraz Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych.

Osoba do kontaktu – Karolina Tomaczyk karolina.tomczyk@uni.lodz.pl

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę w latach 2015-2016 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.
Ten projekt został sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

logo programu Erasmus+

Możliwość komentowania jest wyłączona.