FALEFOS

Celem projektu FALEFOS – Family Learning in Foster families (Edukacja rodzinna w rodzinach zastępczych) jest lepsze porozumienie i zacieśnienie współpracy między rodzicami zastępczymi, rodzicami biologicznymi i pracownikami pomocy społecznej dla dobra dzieci. Dzieci w rodzinach zastępczych znajdują się w centrum wszystkich starań i działań. Postęp jest możliwy jedynie, jeżeli poznamy i zrozumiemy zróżnicowane potrzeby grup docelowych; tylko wtedy edukacja rodzinna, która często ma miejsce w trudnych warunkach i okolicznościach, przyniesie w rodzinach zastępczych rezultaty.

Program: Grundtvig Multilateral Projects
Czas trwania: 01.11.2013-31.10.2015
Strona projektu: www.falefos.eu 
PROJECT NUMBER – 539028- LLP-1-AT-Grundtvig-GMP

Grupy docelowe:

• Rodzice zastępczy
• Rodzice biologiczni
• Pracownicy pomocy społecznej

Rezultaty:

Raport z analizy potrzeb
Raport zawiera wyniki wywiadów z grupami docelowymi, z grupami fokusowymi oraz badań przeprowadzonych w krajach partnerskich.

Programy warsztatów
Programy warsztatów zapewniają materiały do nauczania i uczenia dla rodziców zastępczych, biologicznych i pracowników socjalnych.

Podręczniki FaLeFos
Najważniejszym produktem projektu FaLeFos są podręczniki dla poszczególnych grup docelowych. Stanowią one zbiór wyników projektu oraz materiałów do nauczania i uczenia się, dostosowanych do każdej z grup docelowych. Rodzice zastępczy, biologiczni i pracownicy socjalni mogą na co dzień korzystać z podręcznika przeznaczonego wyłącznie dla nich.

Partnerzy

  • Austria | Jugend am Werk Steiermark (koordynator projektu)
  • Polska | Uniwersytet Łódzki |
  • Szwajcaria | ARIADNE |
  • Niemcy | University of Siegen |
  • Włochy | FormAzione Co&So |
  • Rumunia | Harghita County Social Assistance and Child’s Care Directorate

 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę w latach 2014 – 2015 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Możliwość komentowania jest wyłączona.