ELMI

Działania konsorcjum projektu ELMI TOI (Integracja opiekunów rodzinnych osób starszych z rynkiem pracy) skoncentrowane są na polepszeniu sytuacji zawodowej osób, które wcześniej niezawodowo zajmowały się opieką (np. nad członkiem rodziny) poprzez przygotowanie kursu e-learningowego wyposażającego w umiejętności pozwalające na opiekę nad innymi osobami potrzebującymi. Wypracowany we Włoszech kurs zostanie przeniesiony do realiów rumuńskiego systemu opieki dzięki współpracy całego partnerstwa.

Program: Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji
Czas trwania: 01.03.2014-28.02.2016
Instytucja koordynująca: Asociatia Habilitas Centru de Resurse si Formare Profesionala, Rumunia
Instytucje partnerskie:
• Uniwersytet Łódzki
• Anziani e Non Solo Societa Cooperativa, Włochy
• Romanian Alzheimer Society, Rumunia
• Caritas Confederation, Rumunia
• E.N.T.E.R.- European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results, Austria
• Center for Family and Social Care – Czechy

Strona internetowa: www.elmiproject.eu

Cele projektu:

  1. Transfer z Włoch do Rumunii kursu e-learningowego dla niezawodowych opiekunów osób potrzebujących.
  2. Wypracowanie rozwiązań (strategii) służących przejściu od niezawodowej (nieformalnej) do profesjonalnej (formalnej) formy opieki przez uczestników kursów.
  3. Określenie możliwości przeniesienia wypracowanych rozwiązań do Polski i Czech.

Rezultaty projektu:

  1. Wyniki badań dotyczących sytuacji rynku usług opieki i opiekunów w krajach partnerskich.
  2. Kurs e-learningowy dla niezawodowych opiekunów osób potrzebujących dostosowany do realiów rynku usług opieki w Rumunii i (w wersji demonstracyjej) w Polsce i Czechach.
  3. Strategie służące przejściu od niezawodowej do profesjonalnej formy opieki nad osobami potrzebującymi.

Więcej informacji o projekcie udziela
Marcin Gońda
e-mail: marcin.gonda@uni.lodz.pl
tel.: (+48) 42 635 47 52

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Możliwość komentowania jest wyłączona.