Projekt AMIEurope – wystawa w BUŁ

Projekt ArtMigrations Into the EUROPEan Cultures (AMIEurope) dotyczy historii i kultury europejskich społeczności wiejskich w XIX i XX w., a także zmian społecznych związanych z migracjami ze wsi do miast.

AMIEurope zrealizowano w ramach programu europejskiego Kultura we współpracy Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych, Katedry Socjologii Wsi i Miasta oraz Katedry Socjologii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.

Wystawę można oglądać na parterze Biblioteki UŁ do 31 lipca i od 22 sierpnia do 15 września 2011 r.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.artmigration.eu

Zapraszamy

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.