Projekty partnerskie LdV 2011 – wyniki

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs wniosków na projekty partnerskie w programie Leonardo da Vinci. Spośród 224 wniosków złożonych w roku 2011, finansowanie przyznano 55 projektom, 5 znalazło się na liście rezerwowej. Łączna kwota przeznaczone na ten cel wyniesie 1 090 000,00 euro.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.