EILM

Konsorcjum projektu Europeans on the intercultural labour market dąży do włączenia osób dorosłych, tak pracodawców, jak i pracowników zatrudnionych w różnych sektorach, w szereg aktywności, które pozwolą im poznać kulturę i organizację pracy oraz zwyczaje innych krajów w Europie, a co za tym idzie – zwiększyć ich szanse na unijnym rynku pracy. Poprzez udział w kursach dotyczących pisania CV, listów motywacyjnych, zachowania w czasie rozmowy kwalifikacyjnej przyszli pracownicy poprawią swą sytuację zawodową i poznają różnice kulturowe występujące na Starym Kontynencie. Z kolei pracodawcy będą mieli szansę poznać sposoby zwiększania efektywności własnych firm.

Program: LLP Grundtvig Partnership
Czas trwania: 01.08.2013 – 31.07.2015
Instytucja koordynująca: Smart Educational Projects, Rumunia
Instytucje partnerskie:

  • Uniwersytet Łódzki
  • Folkuniversitetet Kristianstad, Szwecja
  • Institute of Entrepreneruship Development, Grecja
  • Enaip Toscana Formazione e Lavoro, Włochy

Strona internetowa projektu: www.workineu.eu

Cele projektu:

1) Podniesienie kwalifikacji niezbędnych do wejścia na rynek pracy (CV, listy motywacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, prawa pracownika).
2) Zwiększenie znajomości różnic kulturowych na rynku pracy w Europie (zachowania, prawa, dobre praktyki).
3) Podniesienie znajomości języka angielskiego i umiejętności poruszania się w środowisku wielokulturowym.
4) Transfer wiedzy dotyczącej ww. kwestii pomiędzy uczestnikami projektów z różnych krajów UE.

Rezultaty projektu:
1) Badanie ankietowe z pracownikami i pracodawcami nt. potrzeb szkoleniowych dotyczących wielokulturowego rynku pracy.
2) Materiały szkoleniowe dotyczące wielokulturowego rynku pracy w językach partnerów.
3) Seminaria szkoleniowe z grupami docelowymi.
4) Spotkania partnerskie dla beneficjentów w Rumunii, Szwecji, Grecji, Polsce i Włoszech.

Więcej informacji o projekcie udziela
Marcin Gońda
e-mail: marcin.gonda@uni.lodz.pl
tel.: (+48) 42 635 47 52

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
logo programu "Uczenie się przez całe życie"

Możliwość komentowania jest wyłączona.