ECOHYDROLOGY

Ekohydrologia – studia drugiego stopnia w ramach programu Erasmus Mundus – to wyjątkowe międzynarodowe studia magisterskie skupiające się na nowej wizji odnowy ekosystemów wodnych oraz ich dłogoterminowego zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ekohydrologii została rozwinięta i dopracowana dzięki Międzynarodowemu Programowi Hydrologicznemu UNESCO (IHP). Jej znaczenie zostało potwierdzone przez 193 kraje uczestniczące w Konferencji Generalnej UNESCO poprzez ustanowienie „Ekohydrologii dla zrównoważonego rozwoju” jednym z pięciu głównych filarów VII fazy programu IHP-UNESCO.

program: Erasmus Mundus,
czas trwania: 01.10.2009 – 30.09.2012
Instytucja koordynująca: University of Algarve
Instytucje partnerskie:

  • UNESCO-IHE
  • University of Kiel
  • Uniwersytet Łódzki, Polska

Program studiów pozwoli studentom zdobyć gruntowną wiedzę dotyczącą zrozumienia procesów ekologicznych, które wspierają zdolność regeneracji ekosystemów wodnych. Dowiedzą się oni, jak procesy te mogą współgrać z odpowiednią infrastrukturą w basenach rzecznych i zostać wykorzystane do podtrzymywania jakości ekosystemów wodnych oraz odwrócenia procesów degradacyjnych. Program studiów dostarcza wiedzę ekspercką z zakresu ekohydrologii czerpiąc z najnowszych doświadczeń członków konsorcjum, czterech europejskich instytucji szkolnictwa wyższego z Portugalii, Polski, Holandii i Niemiec a także jednego z argentyńskich uniwersytetów. Uniwersytet w Algarve (Portugalia) dostarczy wiedzę ekspercką dotyczącą ekohydrologii ekosystemów rzecznych i wybrzeżnych. Uniwersytet Łódzki przedstawi zagadnienia dotyczące wód słodkich i miejskiej ekohydrologii. UNESCO-IHE oraz Uniwersytet w Kiel będą odpowiedzialne za zagadnienia inżynierii i zarządzania. Studia trwają dwa lata i są prowadzone w języku angielskim. Ich celem jest wykształcenie wysoko wyspecjalizowanych ekspertów w dziedzinie ekohydrologii, dobrze rozumiejących nie tylko procesy ekologiczne i funkcjonowanie ekosystemów, ale również potrafiących wykorzystać ich potencjał wraz z funkcjonującą infrastrukturą.

Jesteś zainteresowany studiami z Ekohydrologii? Odwiedź naszą stronę www.ecohyd.org i pobierz broszurę.

Procedura aplikacji dostępna jest na stronie www.ecohyd.org

Osobą kontaktową na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ jest dr Małgorzata Łapińska – malapi@biol.uni.lodz.pl www.kes.uni.lodz.pl

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Możliwość komentowania jest wyłączona.