ESSE

Głównym celem projektu ESSE – Early School-leaving & Second-chance Education, jest zmniejszenie odsetka osób przerywających naukę poprzez wypracowanie rozwiązań sprzyjających zarówno zapobieganiu wczesnemu porzucaniu nauki, jak i  edukacji drugiej szansy. Projekt ma służyć propagowaniu i szerokiemu wykorzystaniu rozwiązań/działań z zakresu zapobiegania wczesnemu porzucaniu nauki i wspierania edukacji drugiej szansy.

Program: LLP, Transversal Programe  Key Activity 4
Czas trwania: 01.01.2013 -31.12.2014
Instytucja koordynująca:  County Meath Vocational Educational Committee, Irlandia
Instytucje partnerskie:

  • AcrossLimits, Malta
  • Association for Education and Sustainable Development, Rumunia
  • PROFISOUSA – Associação De Ensino Profissional do Vale do Sousa, Portugalia
  • Uniwersytet Łódzki, Polska
  • Instituto de Formación Integral, S.L.U., Hiszpania
  • Juanimo Karjeros Centras, Litwa
  • Student Computer Art Society, Bułgaria

Realizacja celu projektu wymaga od jego partnerów rozpoznania i sprawdzenia przykładów najlepszych praktyk nakierowanych na zapobieganie, interwencję (działanie w trakcie) i uzupełnianie adekwatne do potrzeb osób, które są w grupie zagrożenia (obecnego lub przyszłego) „odpadem szkolnym”.

Podczas gdy przeciwstawianie się problemowi przedwczesnego przerywania realizacji obowiązku szkolnego i nauki, oraz dalszej edukacji jest traktowane priorytetowo przez władze edukacyjne i zostało już podjętych wiele akcji, żeby powstrzymać odpływ uczniów z formalnego kształcenia, to zagadnienie edukacji drugiej szansy jest stosunkowo słabiej rozpoznane i wciąż brakuje odpowiednich rozwiązań w krajach UE sprzyjających ponownemu podejmowaniu nauki przez osoby, które ją wcześniej przerwały. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy krajami UE powinno doprowadzić do poprawienia wyników kształcenia wśród dzieci zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji, jak również wesprzeć osoby dorosłe, nie posiadające wystarczających kompetencji w podjęciu dalszego kształcenia.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 logo programu "Uczenie się przez całe życie"

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.