BEST FORM

BestForm – Boosting EntrepreneurShip Tools FOR Migrants zakłada transfer Społecznościowego Modelu Doradztwa Biznesowego (CBBA) opracowanego i wdrożonego w Wielkiej Brytanii w ramach programu Equal. Model ten zakłada oferowanie doradztwa z zakresu przedsiębiorczości przez liderów społeczności imigranckich. Materiały szkoleniowe CBBA pozwalają na przeszkolenie doradców z zakresu przedsiębiorczości, jak i umiejętności komunikacji interpersonalnej i technik doradztwa. Model zostanie zaadaptowany przez członków konsorcjum zgodnie z analizą potrzeb odzwierciedlających specyfikę poszczególnych krajów. Model składa się z dwóch podręczników (jeden do przeprowadzenia szkolenia, drugi zawierający wytyczne do organizowania szkoleń w przyszłości), oraz narzędzia interaktywnego. Materiały szkoleniowe zostaną przetestowane, poprawione i będą oferowane w wersjach językowych partnerów projektu.

program: LLP, LdV, Transfer of Innovation
czas trwania: 01.11.2010 – 31.10.2012
Instytucja koordynująca: Sociedade Portuguesa de Inovação – Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A, Portugalia
Instytucje partnerskie:

 • Associação de Solidariedade Internacional, Portugalia
 • Association of Community Based Business Advice, Wielka Brytania
 • Insitute for Innovation in Learning, University of Erlangen Nuremberg, Niemcy
 • UCODEP, Włochy
 • University of Pitesti, Rumunia
 • Uniwersytet Łódzki, Polska
 • XXI INVESLAN, S.L., Hiszpania

Strona internetowa projektu
www.spi.pt/bestform

Cele projektu

 • Adaptacja i wdrożenie w Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Rumunii i Polsce Społecznościowego Modelu Doradztwa Biznesowego dla przedsiębiorców imigrantów.
 • Dostosowanie zawartości materiałów szkoleniowych wytworzonych przez Association of Community Based Business Advice w projekcie SIED do realiów poszczególnych krajów (dotyczących przedsiębiorczości, jak i społeczności imigranckich).
 • Przeprowadzenie dwóch pilotażowych kursów szkoleniowych dla doradców biznesowych reprezentujących pozarządowy system wsparcia imigrantów, w celu przeszkolenia nowych i dotychczasowych doradców biznesowych.

Rezultaty projektu

 • the Support Handbook- Podręcznik szkoleniowy do przeprowadzenia szkolenia dla doradców-imigrantów z zakresu przedsiębiorczości (tworzenie biznes planu, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie finansami, umiejętności komunikacyjne i doradcze oraz przykłady dobrej praktyki ) Wersje językowe: DE, PL, ES, RO i PT
 • Kurs szkoleniowy dla doradców-imigrantów z zakresu przedsiębiorczości  Wersje językowe: DE, PL, ES, RO i PT
 • the Guideline Handbook – Podtręcznik zawierający wytyczne do organizacji/wdrażania szkoleń krajach partnerskich. Wersje językowe: DE, PL, ES, RO i PT
 • the Interactive Tool – zawiera materiały szkoleniowe kursu dla doradców oraz platformę do wymiany doświadczeń i  adaptowania lub tworzenia nowych materiałów szkoleniowych : DE, PL, ES, RO i PT
 • raport z analizy potrzeb w krajach partnerskich dotyczącej sytuacji imigrantów-przedsiębiorców i oferowanego im doradztwa. Badanie obejmie 20 doradców w każdym kraju.
 • Case studies report  – opracowane zostaną co najmniej 2 przykłady dobrej praktyki z zakresu doradztwa imigrantom w każdym kraju.
 • Raport na temat adaptacji materiałów
 • Kursy pilotażowe w Portugalii i Włoszech.
 • Opinie 2 ekspertów w każdym kraju na temat materiałów
 • Raport zawierający ocenę materiałów po teslach i propozycję zmian
 • Strategia dysseminacji Portugalii Portugalii kraju
 • Broszura informacyjna Wersje językowe: DE, PL, ES, RO i PT
 • 4 edycje newslettera Wersje językowe: DE, PL, ES, RO i PT
 • 3 artykuły w mediach branżowych w każdym kraju
 • Seminarium międzynarodowe w Rumuni
 • Strategia wdrażania rezultatów dla każdego kraju partnerskiego
 • Baza 40 interesariuszy zidentyfikowanych w każdym kraju
 • DVD (2000 egz.) zawierające rezultaty projektu
 • Strona internetowa projektu

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Logo programu "Uczenie się przez całe życie"

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.