I SPY

Projekt I SPY – Online Networking Platform for Language Learning zakłada opracowanie szkolenia językowego w atrakcyjnej, przyjemnej formie poprzez zaangażowanie osoby uczącej się w wirtualną „przygodę”. Uczeń staje się uczestnikiem wirtualnej gry,  wykonuje określone zadania i decyduje o rozwoju wydarzeń. W rezultacie poznaje język i kulturę wybranego kraju.

Opracowana platforma będzie umożliwiała realizowanie zaawansowanych, rozbudowanych zadań, dzięki czemu stanie się rozwijającym się narzędziem do uczenia się języków. Platforma będzie oferować naukę języków: EN, NL, ES, DE, RO, PL.

program: LLP Key Activity 2 LANGUAGES
czas trwania: 01.11.2010 – 31.12.2012
Instytucja koordynująca: Language Networks for Excellence, University of Wolverhampton, Wielka Brytania
Instytucje partnerskie:

 • Calloway Green Ltd, Wielka Brytania
 • Fontys Hogescholen,Holandia
 • Fundatia EuroEd, Rumunia
 • Universidad de Extremadura, Hiszpania
 • Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Volkshochschule im Landkreis Cham, Niemcy

Strona internetowa projektu
www.ispy-project.com

Cele projektu

 • Opracowanie platformy internetowej do nauczenia języków umożliwiającej szkolenia formalne, jak i nieformalne (język ogólny oraz słownictwo zawodowe). Wersje językowe: EN, NL, ES, DE, RO, PL
 • Opracowanie interaktywnego szkolenia, które pozwoli na naukę języka przy  współdziałaniu uczniów z różnych krajów, rozwiązywaniu zadań związanych z realnymi sytuacjami  i dziejącymi się w czasie rzeczywistym.
 • Opracowanie podręcznika dla nauczyciela dotyczącego rozwoju zawodowego zawierającego wskazówki pedagogiczne  oraz odniesienia do Common European Framework.
 • Promowanie  uczenia się języków poprzez wspieranie zarówno uczniów jak i nauczycieli nowymi efektywnymi i atrakcyjnymi metodami i materiałami szkoleniowymi.

Rezultaty projektu

 • Interaktywna platforma online do nauki języków EN, NL, ES, DE, RO, PL (zestaw scenariuszy, techniczny „szkielet” platformy, testowanie, poprawienie platformy, wersja końcowa)
 • Przewodnik dla nauczycieli zawierający wskazówki pedagogiczne i techniczne  do korzystania z nowych technologii w nauczaniu języków.
 • Przewodnik dla użytkowników platformy
 • Plan Dysseminacji
 • Baza interesariuszy
 • Strategia waloryzacji (upowszechnianie i komercjalizacja)
 • Konferencja końcowa projektu

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Logo programu "Uczenie się przez całe życie"

Możliwość komentowania jest wyłączona.