ETM

ETM – The European Technology Transfer Manager (Europejski Broker Transferu Technologii), to projekt którego celem jest wspieranie procesu przekształcenia wyników badań naukowych lub opracowanych prototypów w produkty i technologie komercyjne. W Unii Europejskiej powstaje bardzo dużo wyników badań i wynalazków, które nie są wdrażane na rynku. W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, Chin czy też Indii, państwa członkowskie odnoszą dużo mniejsze sukcesy w transferze wyników wiedzy i technologii do przemysłu. Kraje Unii Europejskiej coraz częściej jednak dostrzegają potrzebę efektywniejszej sprzedaży patentów, większej liczby udzielonych patentów lub powstania spółek akademickich. Europejski Broker Transferu Technologii włącza się w politykę Unii Europejskiej ukierunkowaną na stymulowanie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologii powstających w ośrodkach naukowo-badawczych. Projekt realizowany jest w ramach programu wielostronnego LEONARDO DA VINCI – Uczenie się przez całe życie. Projekt uzyskał również dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program: LEONARDO DA VINCI Multilateral Projects for Development of Innovation
Czas trwania: 01.01.2013 – 30.06.2015
Instytucja koordynująca: Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Empoli (Włochy)
Instytucje partnerskie:

 • ASEV- Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Empoli (Włochy)
 • FCI – Fundació Cecot Innovació, Terassa (Hiszpania)
 • AS – Arges County Businessman Association, Pitesti (Rumunia)
 • SPI – Sociedade  Portuguesa de Inovação, Porto (Portugalia)
 • ITPIO – Institute for training of personnel in international organisations, Sofia (Bułgaria)
 • ULO- Uniwersytet Łódzki, Łódz (Polska)
 • IDEC – Aintek A.E, Piraeus (Grecja)
 • OCC – Oviedo Chamber of Commerce, Oviedo (Hiszpania)
Strona internetowa projektu

www.etmproject.eu

Cele projektu

Projekt Europejski Broker Transferu Technologii ma pomóc zainteresowanym stronom (uniwersytetom i ośrodkom badań z jednej strony oraz firmom z drugiej strony) w przekształceniu efektu badań lub prototypu w produkt komercyjny. Broker przeprowadza badania, określa i ocenia możliwości zastosowania określonej technologii lub wyników badań u przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę kryteria ekonomiczne i wdrożeniowe. Broker pomaga w nawiązaniu współpracy i osiągnięciu porozumienia pomiędzy przedsiębiorcą a ośrodkiem naukowo-badawczym. Ten nowo powstały zawód jest kluczowy, by zwiększyć efektywność wykorzystania funduszy publicznych i prywatnych przeznaczanych na badania w przemyśle, a także aby innowacyjne europejskie spółki mogły pozostać konkurencyjne na rynku globalnym.

Jednym z głównych założeń projektu jest promowanie korzystania z systemu ECVET, dostosowując go do profilu Brokera Transferu Technologii (Technology Transfer Manager – TTM). Aby osiągnąć ten cel, w ramach projektu opracowane zostaną następujące produkty:

 • Profil kompetencji Europejskiego Brokera Transferu Technologii opracowany zgodnie z wytycznymi ECVET.
 • Program szkolenia dla Brokerów Transferu Technologii.
 • Procedura akredytacji (poświadczenia kompetencji) osób pracujących jako Brokerzy Transferu Technologii. Procedura pozwoli na ocenę, transfer, legalizację i gromadzenie rezultatów kształcenia (punktów ECVET) zdobytych w sposób formalny i nieformalny.
 • Wytyczne dotyczące procesu akredytacji dla osób prowadzących szkolenia i organizujących kursy szkoleniowe dla Brokerów Transferu Technologii.
 • Wytyczne dotyczące stosowania ECVET w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Projekt finansowany ze środków finansowych na naukę w latach 2013-2015 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.