Kształcenie w miejscu pracy – partnerstwo między uczelniami, pracodawcami a uczącymi się

logo projektu WBLQUAL

Uniwersytet Łódzki kończy realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego „Badanie europejskiego modelu zdobywania kwalifikacji poprzez metodę kształcenia ustawicznego w miejscu pracy” (WBLQUAL – An Approach to Qualifications through Negotiated Work Based Learning for the EU). Projekt realizowany jest w ramach programu europejskiego LLP Erasmus Curriculum Development, którego celem jest opracowanie skutecznego modelu kształcenia ustawicznego w miejscu pracy. Poza Uniwersytetem Łódzkim partnerami w projekcie są instytucje edukacyjne z Wielkiej Brytanii (Stafford University), Danii (Syddansk Universitet), Włoch (Centro Studi ed Initiative Europeo) i Łotwy (Rīgas Tehniskā Universitāte).

Koncepcja uczenia się w miejscu pracy (work-based learning) zakłada odejście od tradycyjnego modelu edukacyjnego opartego na sztywnym programie nauczania realizowanym na uniwersytetach na rzecz ścisłej współpracy pracodawców i uczelni przy tworzeniu programów nauczania możliwie najpełniej uwzględniających aktualne i przyszłe potrzeby pracodawców w zakresie kompetencji wymaganych od swoich pracowników. Trójstronna relacja między pracodawcą, uczącym się i uczelnią to sposób na owocną współpracę, gdzie pracodawca zyskuje pewność, że program będzie spójny i jednolity, a uczelnie dzięki wiedzy specjalistycznej zapewniają wysoką jakość nauczania, na czym z kolei zyskują również pracownicy.

Wdrożenie koncepcji uczenia się w miejscu pracy do praktyki edukacyjnej uczelni pozwoli osiągnąć szereg korzyści, tj. (i) stworzenie konkurencyjnej oferty edukacyjnej lepiej dostosowanej do potrzeb lokalnych pracodawców i pracowników, (ii) uzyskanie źródła dodatkowego dochodu, (iii) możliwość zainicjowania trwałej współpracy z pracodawcami na lokalnym rynku pracy, (iv) poprawę wizerunku na lokalnym rynku pracy jako inicjatora korzystnych zmian, (v) rozwój zawodowy kadry akademickiej.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o projekcie i jego praktycznych rezultatach na stronie internetowej: www.wblqual.com

logo programu Uczenie się przez całe życie
With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Możliwość komentowania jest wyłączona.