Opracowano nowy program studiów „Governance for Sustainability”

Po ponad dwóch latach intensywnej pracy Uniwersytet Łódzki wraz z czterema uczelniami zagranicznymi zakończył realizację projektu GAVA – Governance for Sustainable Development. Była to inicjatywa realizowana w ramach unijnego programu LLP Erasmus Curriculum Development.

W ramach projektu GAVA opracowany został wspólny program studiów na poziomie magisterskim oraz doktoranckim zatytułowany „Governance for Sustainability”.  Konsorcjum projektu dobrane zostało w sposób zapewniający wiedzę ekspercką z każdego z obszarów objętych programem studiów, dzięki czemu ma on charakter międzykierunkowy. Opracowanie programu poprzedzone zostało przeprowadzeniem badania pilotażowego, które objęło studentów, przedstawicieli organizacji publicznych i niepublicznych, jak i uczelnianych koordynatorów programów nauczania. Zebrana wiedza została wykorzystana na etapie konstruowania programu, dzięki czemu jest on lepiej dostosowany do potrzeb finalnych odbiorców (studentów i ich przyszłych pracodawców). Program ma również wymiar międzynarodowy i międzykulturowy, czego przejawem jest możliwość podejmowania przez studentów nauki na wybranych uczelniach wchodzących w skład partnerstwa. Do niewątpliwych zalet programu należy także zaliczyć możliwość zdobywania wiedzy praktycznej, poprzez uwzględnienie w curriculum praktyk zawodowych.

Wierzymy, że absolwenci tego programu zdobędą szeroki wachlarz umiejętności z obszaru zarządzania oraz rozległą wiedzę z obszaru „zrównoważonego rozwoju”, która pomoże im stać się liderami w wybranych zawodach i zdobyć przewagę na rynku pracy.

Uniwersytet Łódzki był inicjatorem i koordynatorem projektu, w skład konsorcjum weszli również:

  • University of Westminster (Wielka Brytania, Londyn),
  • University of Crete (Grecja, Rethymno),
  • Fachhochschule für angewandtes Management (Niemcy, Erding),
  • Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentat (Francja, Marcy l’Etoile).

W projekt zaangażowani zostali również partnerzy stowarzyszeni:

  • Donetsk National University (Ukraina, Donieck),
  • Instituto Movimento Pro-projectos (Brazylia, Florianópolis),
  • Janaagraha Centre for Citizenship and Democracy (Indie, Bangalore),
  • Magatred University (Serbia, Belgrad).

Zachęcamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami o projekcie: www.study-sustainability.com

logo programu uczenie się przez całe życie
With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.