Szkolenie w zakresie prewencji raka szyjki macicy

Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu AURORA zorganizowano szkolenie w zakresie prewencji raka szyjki macicy (RSM). Odbyło się ono w dniach 24-26 października w Palazzo delle Stelline, Mediolan, Włochy. W szkoleniu uczestniczyli:

* Prof. Agata Karowicz-Bilińska (Uniwersytet Medyczny)
* Anita Sikora-Szubert (Uniwersytet Medyczny)
* Magdalena Affeltowicz (UMŁ – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) oraz
* Karolina Tomczyk (Uniwersytet Łódzki)

Szkolenie trwało trzy dni. Celem szkolenia było przybliżenie zarówno pracownikom służby zdrowia jak i reprezentantom władz lokalnych (rzecznikom) praktycznych informacji na temat: raka szyjki macicy oraz badań przesiewowych, efektywnych metod komunikacji jak i skutecznych metod informowania społeczeństwa, osób decyzyjnych o problematyce RSM (lobby, kampanie społeczne). W ramach szkolenia zaprezentowana została wiedza teoretyczna jak i praktyczna, przedstawiająca jak niektóre kraje/organizacje starają się zwiększać świadomość dotyczącą RSM oraz wagi badań przesiewowych. Szkolenie to zostanie zreplikowane w Łodzi co powinno przełożyć się na zwiększenie się świadomość dotyczącej zagrożenia związanego z RSM wśród grupy docelowej projektu (kobiety w wieku rozrodczym).

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na www.aurora-project.eu

Możliwość komentowania jest wyłączona.