Konferencja „Governance for Sustainable Development” w Rethymnonie w Grecji

Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu GAVA – Governance for sustainable development, dnia 22.09.2012 odbyła się międzynarodowa konferencja w Rethymnonie w Grecji. Celem konferencji było włącznie się do dyskusji na temat powiązań między sektorem zarządzania a zrównoważonym rozwojem, jak i zainicjowanie i zintensyfikowanie wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń w sektorze wyższej edukacji. Ponad 15 prelegentów i prawie 100 uczestników konferencji dyskutowało o następujących tematach:

Plakat konferencji projektu GAVA

  • Zrównoważony rozwój obszarów miejskich
  • Skuteczne zarządzanie
  • Rozwój zrównoważony i Środowisko
    – Ekohydrologia
  • Zrównoważone rolnictwo, żywność i zdrowie publiczne
  • Zarządzanie a rozwój zrównoważony

Celem projektu GAVA jest przygotowanie wspólnego programu studiów na poziomie magisterskim i doktoranckim zatytułowanego „Governance for Sustainability”.

Więcej informacji na temat konferencji i programu można uzyskać pod adresem: www.study-sustainability.com

Partnerzy projektu GAVA podczas konferencji

uczestnicy konferencji podczas prelekcji

Możliwość komentowania jest wyłączona.