Konferencja Naukowa Edukacja – Emocje – Rozwój

Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
oraz
Konsorcjum realizujące projekt LLP Leonardo da Vinci:
EL4VET – Kompetencje Emocjonalne w Obszarze Edukacji Zawodowej

zapraszają do udziału
w Konferencji Naukowej z cyklu
EDUKACJA – EMOCJE – ROZWÓJ
pt. Edukacja emocjonalna: teoria i praktyka

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 września 2012 roku w Auli im. Aleksandra Kamińskiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Pomorska 46/48, Łódź). Udział w konferencji jest bezpłatny.

RADA NAUKOWA
Prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska
Prof. dr hab. Józef Półturzycki
Dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UŁ – Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
Dr hab. Joanna Michalak, prof. UŁ – Przewodnicząca Rady
Dr hab. Maria Deptuła, prof. UKW
Dr hab. Hanna Solarczyk–Szwec

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Renata Góralska – sekretarz naukowy konferencji
mgr Marcin Rojek – sekretarz organizacyjny konferencji
mgr Monika Chmielecka – koordynacja i prowadzenie warsztatów

CELE KONFERENCJI
Celem konferencji jest prezentacja teoretycznych i metodologicznych aspektów badań nad  emocjami w pedagogice i naukach jej pokrewnych. Oczekujemy głosów rekonstruujących i konstruujących teorie emocji i innowacyjne metody badań procesów emocjonalnych.

Interesują nas rozwiązania praktyczne z zakresu rozwijania kompetencji emocjonalnych, tj. programy edukacyjne dotyczące umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz rozpoznawania i rozumienia emocji innych osób. Celem konferencji jest także wymiana doświadczeń między przedstawicielami środowiska akademickiego oraz pedagogami – praktykami, tworzącymi i realizującymi programy edukacji emocjonalnej w szkole i środowisku pozaszkolnym.

Konferencja adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką emocji oraz wspieraniem rozwoju emocjonalnego. Konferencja jest adresowana w szczególności do przedstawicieli:

  • o środowisk akademickich,
  • o środowisk szkolnych (dyrektorów i nauczycieli szkół),
  • o środowisk pozaszkolnych: animatorów społecznych, organizatorów i uczestników
  • treningów edukacyjnych,
  • o instytucji zajmujących się doskonaleniem i dokształcaniem zawodowym nauczycieli,
  • o administracji oświatowej i władz samorządowych,
  • o organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji.

WARSZTATY: „Kompetencje emocjonalne nauczyciela i ich rozwijanie”

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty adresowane głównie do nauczycieli szkół różnego szczebla. Podstawą pracy będzie tu metodologia kompetencji emocjonalnych wypracowana we współpracy z City of Wolverhampton College (Wielka Brytania) w ramach projektu „EL4VET – Teachers First – Using Emotional Literacy to Improve VET Teaching in the 21st Century”. W ramach warsztatów poruszone zostaną takie zagadnienia, jak:

  • o metodologia i narzędzia diagnozy kompetencji emocjonalnych,
  • o wykorzystanie kompetencji emocjonalnych w pracy nauczyciela,
  • o metody i formy doskonalenia kompetencji emocjonalnych.

Warsztaty obejmują 5 modułów tematycznych. Pierwszy i drugi moduł, wprowadzające w problematykę kompetencji emocjonalnych według metodologii projektu, będzie zrealizowany 17 września 2012 roku, tuż po zakończeniu konferencji. Pozostałe trzy moduły będą zrealizowane 18 września 2012 roku – realizacja tych modułów ma sprzyjać praktycznemu wykorzystaniu i rozwijaniu własnych kompetencji emocjonalnych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.