DysTEFL

W projekcie DysTEFL – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language, który zakończy się we wrześniu 2013, siedmiu partnerów z Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Austrii pracuje nad przygotowaniem kursu szkoleniowego i materiałów do samokształcenia dla przyszłych i czynnych nauczycieli języka angielskiego aby podnieść ich świadomość potrzeb uczniów z dysleksją uczących się języków obcych. Pierwszym kamieniem milowym projektu jest badanie przeprowadzone celem wyodrębnienia potrzeb w procesie zawodowego rozwoju przyszłych i czynnych nauczycieli języków obcych dotyczących nauczania uczniów z dysleksją.

Program: LLP Comenius Multilateral
Czas trwania: 01.11.2011 – 31.10.2013
Instytucja koordynująca: Uniwersytet Łódzki
Partnerzy:

  • TAK – Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia, Polska
  • RCNS HAS–Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Węgry
  • Lancaster University, Wielka Brytania
  • Masaryk University, Czechy
  • VHS – Volkshochschule im Landkreis Cham e.V., Niemcy
  • BEST, Austria
Strona internetowa projektu

Dysleksja oznacza specyficzne trudności w uczeniu się, które mają wpływ nie tylko na rozwój umiejętności czytania i pisania w języku ojczystym, ale także na naukę języków obcych. Chcąc zapewnić uczniom z dysleksją możliwość przyswojenia właściwego poziomu kompetencji językowej w zakresie języka obcego, należy udzielić im właściwego wsparcia. Nauczyciele języków obcych często nie rozumieją dokładnie natury dysleksji i trudności, jakich dysleksja przysparza uczniom w procesie uczenia się języków obcych jak również nie znają odpowiednich technik nauczania i metod wspomagających proces uczenia się języka obcego u uczniów z dysleksją. Tak więc przygotowanie materiałów do kształcenia nauczycieli języków obcych pracujących z tą grupą uczniów jest w chwili obecnej konieczne i niezbędne.


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Możliwość komentowania jest wyłączona.