Europejski katalog szkoleń Comeniusa i Grundtviga

Zapraszamy do zapoznania się z europejskim katalogiem szkoleń Comeniusa i Grundtviga. Zawiera on szeroką ofertę kursów szkoleniowych oferowanych w całej Europie. Kursy opublikowane w katalogu zostały zaakceptowane przez poszczególne Narodowe Agencje, z których pochodzą organizatorzy szkoleń. W ofercie znajdują się m.in. poniższe szkolenia z pisania wniosków projektowych oraz zarządzania projektami europejskimi dotyczące sektora edukacji i kultury.

1. European Project Planning (Florencja)
Terminy:
4-9 lutego 2013
20-25 maja 2013
7-12 października 2013
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o skutecznym aplikowaniu o fundusze europejskie w dziedzinie edukacji i kultury.

2. Zarządzanie projektami europejskimi (Florencja)
4-9 listopada 2013
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy odnośnie zarządzania funduszami unijnymi dostępnymi w dziedzinie edukacji i kultury.

Więcej informacji o powyższych kursach znajdą Państwo na stronie www.pixel-online.net oraz www.europlan.pixel-online.org bądź wysyłając email na adres training@pixel-online.net

Inne propozycje szkoleń z różnych dziedzin znajdą Państwo w katalogu, który dostępny jest na stronie http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase

Istnieje możliwość pozyskania środków na uczestnictwo w kursie z programu „Uczenie się przez całe życie”. Wnioski składane są do Narodowej Agencji w kraju zamieszkania wnioskodawcy. Narodowe Agencje dokonują selekcji wniosków, podpisują umowy z beneficjentami i dokonują ostatecznego rozliczenia umów.

Możliwe dofinansowanie:
• koszty podróży (w tym wizy),
• koszty utrzymania – według stawek utrzymania dla kraju przyjmującego,
• opłaty za kurs,
• ewentualne przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego,
•specjalne potrzeby – według kosztów rzeczywistych (np. w przypadku wnioskodawców niepełnosprawnych fizycznie).

Termin złożenia wniosku upływa 17 września 2012 r.

Szczegóły na poniższych stronach:
http://www.grundtvig.org.pl/kursy-doskonalenia-zawodowego
http://www.comenius.org.pl/akcje/mobilnosc-szkolnej-kadry-edukacyjnej

Możliwość komentowania jest wyłączona.