Współpraca z krajami uprzemysłowionymi

Zaproszenie do składania wniosków – wzmocnienie sieci centrów informacyjnych UE w Kanadzie, Japonii, Korei, na Tajwanie i w Singapurze.

Komisja Europejska zaprasza instytucje zainteresowane współpracą z krajami uprzemysłowionymi do składania wniosków w konkursie EEAS. Dofinansowane zostaną projekty, które mają na celu poprawienie wiedzy społeczeństw tych państw na temat UE, promowanie lepszego zrozumienia działań EU i jej polityki, wzmacnianie pozytywnego wizerunku UE w krajach partnerskich.

Termin składania wniosków upływa 24 sierpnia 2012r.

Więcej informacji na stronie:
http://eeas.europa.eu/canada/grants/2012/index_en.htm

Możliwość komentowania jest wyłączona.