Konkurs EDULINK II

Zaproszenie do składania wniosków – Konkurs EDULINK II, ACP-EU Cooperation Programme in Higher Education

Na stronie EuropeAid opublikowano zaporoszenie do składania wniosków, które dotyczy współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państwa ACP).

EduLink II różni się od poprzednich zaproszeń tym, że skupia się na dwóch obszarach tematycznych:

  • Dostęp do energii i wydajność
  • Rolnictwo i bezpieczeństwo żywienia.

Zaproszenie jest ukierunkowane na wspieranie uczelni z krajów ACP w tworzeniu nowych i modernizacjię istniejących programów i metod nauczania, wzmocnienie powiązań między nauką i nowoczesnymi technologiami, kształcenie ustawiczne i badania.

Termin składania wniosków upływa 30 lipca 2012 roku.

Więcej informacji: http://www.acp-edulink.eu/node/2137

Możliwość komentowania jest wyłączona.