Szkolenie zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

W dniach 11-13 kwietnia 2012 Uniwersytet Łódzki organizuje szkolenie Doradztwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu LINK – Career Services for Better Jobs

Szkolenie ma na celu pogłębić wiedzę i rozwinie umiejętności doradców zawodowych w odniesieniu do następujących zagadnień:

  • Potrzeby klientów zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Specyfika zadań doradczych wobec grup ryzyka.
  • Wymagania współczesnego rynku pracy.

 Program szkolenia

Możliwość komentowania jest wyłączona.