Seminarium dla doradców zawodowych województwa łódzkiego

Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ oraz Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ zapraszają na Seminarium dla doradców zawodowych woj. łódzkiego, pt: Doradztwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Seminarium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 16/18 w dniu 18 maja 2012r.
Czas trwania: 9:00 – 15:00

Seminarium realizowane jest w ramach projektu LINK – Career Services for Better Jobs. LINK ma na celu transfer materiałów szkoleniowych służących podnoszeniu kwalifikacji doradców zawodowych, tak by mogli oni spełniać potrzeby konkretnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy seminarium oraz prelegenci otrzymają produkty projektu zaadaptowane do potrzeb instytucji doradztwa zawodowego (podręcznik użytkownika oraz przewodnik i materiały szkoleniowe dla trenera) w wersji pdf na płycie CD.

Informacji związanych z seminarium udziela jego koordynator pani dr Anna Paszkowska-Rogacz – ul. Smugowa 10/12, 90-433 Łódź, Tel: 42 6655581, e-mail: paszkow@uni.lodz.pl

Zgłoszenia udziału w seminarium prosimy kierować na adres proedu@uni.lodz.pl

Karta zgłoszeniowa
Program Seminarium

Możliwość komentowania jest wyłączona.