Uniwersytet Łódzki rozpoczął pilotaż projektu E-ViEW

W dniu 20 marca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego został zainicjowany pilotaż projektu E-ViEW.

Zbigniew Mikurenda z Międzywydziałowego Zakładu Nowych Mediów i Nauczania na Odległość zaprezentował cele projektu E-ViEW, jak również jego spodziewane rezultaty.

Studenci zostali poinformowani o wymaganiach technicznych, które należy spełnić aby zalogować się na uniwersytecką platformę e-campus, a następnie poprowadzeni przez proces rejestracji. Zostali oni także zapoznani z funkcjonalnościami platformy, które umożliwią im uczestnictwo w kursie, a także wyposażeni w dane kontaktowe pomocy technicznej.

rozpoczęcie pilotażu na Universytecie Łódzkim

Zgodnie z terminarzem zaplanowanym przez prowadzącego kurs dr Tomasza Czaplę, aktywności na platformie będę organizowane w trybie tygodniowym – studenci będę zobowiązani wykonać poszczególne zadania w przeciągu tygodnia. Po upływie tego czasu kolejne materiały edukacyjne będą zamieszczane na platformie.

Na liście uczestników kursu znajduje się 118 osób. Ewaluacja będzie odbywać się poprzez platformę, a aktywność uczestników będzie monitorowana. Pilotaż potrwa do końca semestru.

Link do platformy E-Campus
https://moodle.uni.lodz.pl

zrzut ekranu z platformy

   

Możliwość komentowania jest wyłączona.