RICK’s Cafe

Projekt „RICK’s Cafe: Recreating Inter-cultural and International Competences  and Knowledge Space” jest międzynarodowym projektem realizowanym przez Uniwersytet Łódzki w ramach programu “Uczenie się przez całe życie” – Comenius-Network. Projekt ma charakter partnerski i uczestniczy w nim 16 instytucji z 9 krajów europejskich.

Program: LLP Comenius Networks
Czas trwania: 01.10.2010 – 30.09.2012
Instytucja koordynująca: Confederación Española de Centros de Enseñanza, Madryt, Hiszpania

Cel projektu

W ramach projektu opracowana zostanie ogólnoeuropejska platforma promocji dialogu europejskiego, innowacyjności i współpracy między szkołami w Europie w obszarach internacjonalizacji i międzykulturowości, kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz walki z wypadaniem z systemu edukacyjnego uczniów o przeszłości migracyjnej.

Projekt trwa od 2010 do 2013r. i porusza następujące obszary tematyczne:

  • Szanse i wyzwania wynikające z mobilności i ruchów imigracyjnych w UE,
  • Zapewnienie uczniom i studentom kształcenia na wysokim poziomie, umożliwiającego znalezienie własnego miejsca w zglobalizowanym, wielokulturowym społeczeństwie,
  • Sprawienie by dostęp do edukacji w Europie był sprawiedliwy oraz by stała się  ona doświadczeniem atrakcyjnym,
  • Zmniejszenie liczby uczniów przedwcześnie opuszczających system edukacji,
  • Poprawa osiągnięć uczniów/studentów.

Tworzona sieć wspomagać będzie proces zmian organizacyjnych w instytucjach edukacyjnych Europy w zakresie internacjonalizacji oraz międzykulturowości. Wykorzystane będą praktyki kulturowe dyskutowane przez różne grupy społeczne. Sieć wspierać będzie nabywanie i rozwój ważnych kompetencji przez uczniów, nauczycieli, zarządy szkół, instytucje oświatowe, stowarzyszenia rodziców a także innych uczestników sektora edukacji, wspomagając w ten sposób innowacyjność oraz wykorzystanie najlepszych praktyk w obszarze edukacji międzykulturowej i internacjonalizacji. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie realnego wpływu na uczniów, szkoły i społeczności lokalne w zakresie poprawy równego dostępu do szkół, atrakcyjności i prestiżu, integracji i spójności społecznej, dostępu do zasobów edukacyjnych, zapobiegania przedwczesnej rezygnacji z nauki oraz wsparcia systemu edukacji specjalnej.

Pobierz ulotkę

Więcej informacji na stronie projektu: www.rickscafenetwork.eu

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. POW 3/590-255 Łodź pokój C-133
Kierownik projektu: Dorota Borkowska – borkowska@uni.lodz.pl; tel – 42/6355264

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Logo programu "Uczenie się przez całe życie"

Możliwość komentowania jest wyłączona.