WBLQUAL

Projekt WBLQUAL – An Approach to Qualifications through Negotiated Work Based Learning for the EU, wywodzi się z doświadczeń Staffordshire University dotyczących współpracy z przemysłem w zakresie przygotowywania i wdrażania programu szkoleń z technologii informacyjno-komunikacyjnych w dużych przedsiębiorstwach. Wypracowany model kształcenia ustawicznego w miejscu pracy w zakresie TIK uwzględniał oczekiwania pracodawcy i równowagę pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktyką.

program: LLP Erasmus Curriculum Development,
czas trwania: 01.10.2010 – 30.09.2012
Instytucja koordynująca: Uniwersytet Stafford, Wielka Brytania, Stafford
Instytucje partnerskie:

  • Centre for Rural Research, University of South Denmark, Dania,Esbjerg
  • Centro Studi ed Initiative Europeo, Włochy, Trapetto
  • Rigas Techniska Universitate, Łotwa, RygaUniwersytet Łódzki, Polska
Oficjalna strona internetowa projektu
www.wblqual.com

Cele projektu

Badania nad modelem kształcenia ustawicznego w miejscu pracy (WBL) z perspektywy pracodawcy.Badania nad modelem kształcenia ustawicznego w miejscu pracy (WBL) z perspektywy pracownika.Badania nad modelem kształcenia ustawicznego w miejscu pracy (WBL) z perspektywy akademickiej (szkoły wyższej).Opracowanie wyników badań i sformułowanie korzyści płynących z WBL dla 3 interesariuszy oraz zidentyfikowanie najlepszych praktyk do zarządzania relacjami między nimi.Upowszechnienie rezultatów projektu wśród uczelni wyższych i przedsiębiorstw reprezentujących różne sektory.

WBLQUAL będzie poszukiwał odpowiedzi na pytania czy ten model współpracy można zastosować w innych sektorach także poza Wielką Brytanią oraz czy może być wykorzystany przez MŚP. Głównym rezultatem projektu będzie wypracowanie metodologii pozwalającej na wdrożenie modelu kształcenia ustawicznego w miejscu pracy w firmach reprezentujących różne sektory. Metodologia będzie opierała się na zasadzie zachowania równowagi pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktyką przy pełnym uwzględnieniu oczekiwań pracodawcy. Pozwoli ona na zaplanowanie i zrealizowanie wysokiej jakości programu szkoleniowego w bliskiej współpracy uniwersytetu z pracodawcą. Proces tworzenia metodologii będzie uwzględniał trzy główne perspektywy: pracodawcy, pracownika oraz uniwersytetu. Pozwoli to na wypracowanie najlepszych praktyk współpracy między wspomnianymi interesariuszami.

Grupą docelową są uniwersytety, pracownicy akademiccy, pracownicy firm, pracodawcy oraz organizacje pracodawców (izby handlowe, stowarzyszenia pracodawców, etc). W ramach współpracy z uniwersytetami szczególna uwaga zostanie poświęcona strukturze i procedurom monitorowania aktywności akademickiej.  Pracownicy akademiccy poznają inne od tradycyjnych metody tworzenia programów nauczania we współpracy z pracodawcą oraz sposoby pracy i oceniania studentów. Współpraca z pracodawcami pozwoli na wypracowanie sposobu pogodzenia celów strategicznych firmy, polityki personalnej z potrzebami pracownika/studenta oraz uniwersytetu. Pracownicy zdobędą nowe możliwości doskonalenia swoich umiejętności, zdobycia formalnego potwierdzenia kwalifikacji oraz poprawią poczucie własnej wartości w pracy i zwiększą efektywność.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Logo programu "Uczenie się przez całe życie"


Możliwość komentowania jest wyłączona.