Aktualności

Archiwum

Kształcenie w miejscu pracy – partnerstwo między uczelniami, pracodawcami a uczącymi się

Uniwersytet Łódzki kończy realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego „Badanie europejskiego modelu zdobywania kwalifikacji poprzez metodę kształcenia ustawicznego w miejscu pracy” (WBLQUAL – An Approach to Qualifications through Negotiated Work Based Learning for the EU). Projekt realizowany jest w ramach programu europejskiego … przeczytaj więcej…

Opracowano nowy program studiów „Governance for Sustainability”

Po ponad dwóch latach intensywnej pracy Uniwersytet Łódzki wraz z czterema uczelniami zagranicznymi zakończył realizację projektu GAVA – Governance for Sustainable Development. Była to inicjatywa realizowana w ramach unijnego programu LLP Erasmus Curriculum Development. W ramach projektu GAVA opracowany został … przeczytaj więcej…

Szkolenie w zakresie prewencji raka szyjki macicy

Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu AURORA zorganizowano szkolenie w zakresie prewencji raka szyjki macicy (RSM). Odbyło się ono w dniach 24-26 października w Palazzo delle Stelline, Mediolan, Włochy. W szkoleniu uczestniczyli: * Prof. Agata Karowicz-Bilińska (Uniwersytet Medyczny) * … przeczytaj więcej…

Konferencja „Governance for Sustainable Development” w Rethymnonie w Grecji

Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu GAVA – Governance for sustainable development, dnia 22.09.2012 odbyła się międzynarodowa konferencja w Rethymnonie w Grecji. Celem konferencji było włącznie się do dyskusji na temat powiązań między sektorem zarządzania a zrównoważonym rozwojem, jak … przeczytaj więcej…

Drugi newsletter projektu DysTEFL

Zapraszamy do lektury drugiego newslettera projektu DysTEFL. Znajdują się w nim informacje dotyczące kolejnej fazy projektu, m.in materiałów dla nauczycieli, które zostały już udostępnione na stronie internetowej projektu. W newsletterze także najnowsze informacje dotyczące kursu pilotażowego, który rozpocznie się pod … przeczytaj więcej…

Newsletter projektu FinMAN

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem projektu FinMan – Financial Management for EU Adult Education Providers realizowanego przez BMPE UŁ. Newsletter zawiera  sprawozdanie z konferencji końcowej projektu, jak również z kursu szkoleniowego, który odbył się w dniach 10-14 września … przeczytaj więcej…

Ostatnia szansa na projekt z programu Lifelong Learning

Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ zaprasza do współpracy. Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na rok 2013 w ramach programu Lifelong Learning (od 2014 rozpocznie się program Erasmus for All). Terminy składania wniosków to w zależności od rodzaju akcji … przeczytaj więcej…

Relacja prasowa z konferencji Edukacja-Emocje-Rozwój

W dniach 17-18 września 2012 roku w Auli im. Aleksandra Kamińskiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja naukowa z cyklu Edukacja – Emocje – Rozwój pt. „Edukacja emocjonalna: teoria i praktyka”.  Konferencja adresowana była do osób zainteresowanych problematyką … przeczytaj więcej…

Konferencja Naukowa Edukacja – Emocje – Rozwój

Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ oraz Konsorcjum realizujące projekt LLP Leonardo da Vinci: EL4VET – Kompetencje Emocjonalne w Obszarze Edukacji Zawodowej zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej z cyklu EDUKACJA – EMOCJE – ROZWÓJ pt. … przeczytaj więcej…

Terminy składania wniosków w roku 2013

W związku z publikajcą kolejnego “Zaproszenia do składania wniosków” Komisja Europejska ustaliła terminy składania aplikacji w ramach poszczególnych działań i podprogramów. Prezentujemy zestawienie terminów dla poszczególnych podprogramów z wyłączenieniem tych, które odnoszą się do projektów mobilnościowych. Pełne zestawienie znajduje się w … przeczytaj więcej…

Zaproszenie do składania wniosków 2013

Komisja Europejska ogłosiła “Zaproszenie do składania wniosków” na rok 2013 w ramach programu “Uczenie się przez całe życie”. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią i zapraszamy do współpracy wszystkie osoby bądź jednostki UŁ zainteresowane udziałem w programie i przygotowaniem wniosków … przeczytaj więcej…

Europejski katalog szkoleń Comeniusa i Grundtviga

Zapraszamy do zapoznania się z europejskim katalogiem szkoleń Comeniusa i Grundtviga. Zawiera on szeroką ofertę kursów szkoleniowych oferowanych w całej Europie. Kursy opublikowane w katalogu zostały zaakceptowane przez poszczególne Narodowe Agencje, z których pochodzą organizatorzy szkoleń. W ofercie znajdują się m.in. poniższe szkolenia z … przeczytaj więcej…

Współpraca z krajami uprzemysłowionymi

Zaproszenie do składania wniosków – wzmocnienie sieci centrów informacyjnych UE w Kanadzie, Japonii, Korei, na Tajwanie i w Singapurze. Komisja Europejska zaprasza instytucje zainteresowane współpracą z krajami uprzemysłowionymi do składania wniosków w konkursie EEAS. Dofinansowane zostaną projekty, które mają na … przeczytaj więcej…

Konkurs EDULINK II

Zaproszenie do składania wniosków – Konkurs EDULINK II, ACP-EU Cooperation Programme in Higher Education Na stronie EuropeAid opublikowano zaporoszenie do składania wniosków, które dotyczy współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państwa ACP). EduLink II różni … przeczytaj więcej…

Szkolenie zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

W dniach 11-13 kwietnia 2012 Uniwersytet Łódzki organizuje szkolenie Doradztwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu LINK – Career Services for Better Jobs Szkolenie ma na celu pogłębić wiedzę i rozwinie umiejętności doradców zawodowych w odniesieniu do … przeczytaj więcej…

Seminarium dla doradców zawodowych województwa łódzkiego

Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ oraz Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ zapraszają na Seminarium dla doradców zawodowych woj. łódzkiego, pt: Doradztwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Seminarium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, ul. … przeczytaj więcej…

Uniwersytet Łódzki rozpoczął pilotaż projektu E-ViEW

W dniu 20 marca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego został zainicjowany pilotaż projektu E-ViEW. Zbigniew Mikurenda z Międzywydziałowego Zakładu Nowych Mediów i Nauczania na Odległość zaprezentował cele projektu E-ViEW, jak również jego spodziewane rezultaty. Studenci zostali poinformowani o wymaganiach technicznych, … przeczytaj więcej…

Seminarium lokalne projektu FinMan

Udoskonal swoje umiejętności w zakresie zarządzania finansowego w międzynarodowych projektach edukacyjnych! Zespół projektowy FinMana organizuje seminarium lokalne. Odbędzie się ono 11. kwietnia 2012 roku o godz. 9:00 w Sali 206 w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego na ul. Narutowicza 65. Serdecznie zapraszamy! … przeczytaj więcej…

Projekt EL4VET warsztaty

W dniach 9-10 stycznia 2012 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbędą się warsztaty pt. „Kompetencje emocjonalne nauczyciela i ich rozwijanie”. Warsztaty są jednym z rezultatów projektu “EL4VET Teachers First – Using Emotional Literacy to Improve VET Teaching in the 21 … przeczytaj więcej…

Program Tempus IV – Zaproszenie do składania wniosków

Piąte „Zaproszenie do składania wniosków” w ramach programu Tempus IV zostało opublikowane na stronie Agencji Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Termin składania wniosków mija 23 lutego 2012 r. o godz. 12.00. Dokumenty konkursowe znajdują się w zakładce … przeczytaj więcej…

Stany Zjednoczone Europy – Wystawa mobilna dotycząca tożsamości europejskiej i współczesnej Europy.

Jaka jest kondycja tożsamości europejskiej? Czy pan O’Keeffe z Irlandii czuje się Europejczykiem w mniejszym czy większym stopniu niż pani Stylianou z Cypru? A Ty, w jakim stopniu czujesz się Europejczykiem? Projekt artystyczny „Stany Zjednoczone Europy” (ang. United States of … przeczytaj więcej…

Dwa nowe projekty koordynatorskie UŁ

Z przyjemnością informujemy o  pozytywnej ocenie przez EACEA dwóch projektów międzynarodowych LLP, w których Uniwersytet Łódzki jest koordynatorem. Przygotowanie tych projektów jest efektem współpracy  BMPE oraz jednostek UŁ – Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Filologicznego. Realizacja projektów rozpocznie się w listopadzie/grudniu … przeczytaj więcej…

Nowy projekt partnerski UŁ

Uniwersytet Łódzki  jest członkiem konsorcjum, które będzie realizować projekt Lite (Lost in Transition Europe) z programu „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus Multilateral Project, Social inclusion in higher education). Projekt koncentruje się na zbadaniu w poszczególnych krajach obecnie funkcjonujących strategii … przeczytaj więcej…

Terminy składania wniosków

W związku z publikajcą kolejnego „Zaproszenia do składania wniosków” Komisja Europejska ustaliła terminy składania aplikacji w ramach poszczególnych działań i podprogramów. Prezentujemy zestawienie terminów dla poszczególnych podprogramów z wyłączenieniem tych, które odnoszą się do projektów mobilnościowych. Pełne zestawienie znajduje się … przeczytaj więcej…

Zaproszenie do składania wniosków 2012

Komisja Europejska ogłosiła „Zaproszenie do składania wniosków” na rok 2012 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią i zapraszamy do współpracy wszystkie osoby bądź jednostki UŁ zainteresowane udziałem w programie i przygotowaniem … przeczytaj więcej…

Lifelong Learning Programme – wyniki

Na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego dostępne są już wyniki selekcji wniosków złożonych w ramach Lifelong Learning Programme. Nowe projekty rozpoczną się 1 października. Zapraszamy do zapoznania się z listą zwycięskich projektów w ramach poszczególnych … przeczytaj więcej…

Projekt AMIEurope – wystawa w BUŁ

Projekt ArtMigrations Into the EUROPEan Cultures (AMIEurope) dotyczy historii i kultury europejskich społeczności wiejskich w XIX i XX w., a także zmian społecznych związanych z migracjami ze wsi do miast. AMIEurope zrealizowano w ramach programu europejskiego Kultura we współpracy Biura Międzynarodowych … przeczytaj więcej…

Projekty partnerskie LdV 2011 – wyniki

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs wniosków na projekty partnerskie w programie Leonardo da Vinci. Spośród 224 wniosków złożonych w roku 2011, finansowanie przyznano 55 projektom, 5 znalazło się na liście rezerwowej. Łączna kwota przeznaczone na ten cel wyniesie 1 090 000,00 … przeczytaj więcej…

Sukces Liceum UŁ

Wyniki selekcji projektów partnerskich Comeniusa okazały się szczęśliwe dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt „Migration in our area – past and present” zdobył bardzo dużą liczbę punktów 86,7 na 100 możliwych i na poziomie europejskim otrzymał status „Zaakceptowany”. W … przeczytaj więcej…

Nowa strona Biura

Witamy Państwa na nowej stronie Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych. Znajdą na niej Państwo informacje dotyczące naszej działalności oraz realizowanych przez nas na Uniwersytecie Łódzkim projektów edukacyjnych,  a także informacje o ciekawych programach europejskich, w ramach których pomożemy państwu złożyć wniosek … przeczytaj więcej…

Możliwość komentowania jest wyłączona.