Aktualności

Nabór wniosków w programie Edukacja

Zapraszamy pracowników zainteresowanych współpracą z uczelniami z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu do udziału w programie Edukacja.  Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, … przeczytaj więcej…

Newsletter projektu ISSE

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z pierwszym newsletterem projektu ISSE – Improing Skills of Social Entrepreneurs (Doskonalenie umiejętności przedsiębiorców społecznych). Projekt jest realizowany przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej UŁ okresie 01.09.2019 – 31.08.2019. Celem projektu jest zwiększanie świadomości odnośnie ekonomii … przeczytaj więcej…

Newsletter projektu DIST

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z siódmym już newsletterem projektu „Promocja przedsiębiorczości poprzez wideo-historie biznesowe” (DIST – Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship), który w innowacyjny sposób podchodzi do problematyki propagowania przedsiębiorczości. Celem projektu jest opracowanie zestawu narzędzi edukacyjnych potrzebnych w … przeczytaj więcej…

Konferencja końcowa projektu DIST

Serdecznie zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Naukową „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym” oraz konferencję podsumowującą projekt „DIST – Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship (Promocja przedsiębiorczości poprzez wideo-historie biznesowe – www.distproject.eu), które odbędą się w ramach Międzynarodowego Tygodnia … przeczytaj więcej…

Zapraszamy na BEST+ staff training na Uniwersytecie Łódzkim!

BEST+ staff training odbędzie się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 22-24 maja 2018. Wydarzenie jest organizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą, w partnerstwie z  Erasmus Student Network oraz European University Foundation – Campus Europe. Pracownicy uczelni wyższych będą mogli wzbogacić swoją wiedzę na temat obsługi studentów … przeczytaj więcej…

Warsztaty dot. przygotowywania wniosków aplikacyjnych

Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych zaprasza pracowników uczelni na warsztaty dotyczące przygotowywania wniosków aplikacyjnych. Tematyka warsztatów: Dopasowanie pomysłu do wymogów i priorytetów programu. Konsorcjum: dobór partnerów, podział odpowiedzialności. Konstrukcja budżetu: kategorie budżetowe, koszty kwalifikowane, wkład własny sposoby jego finansowania. Dobre i … przeczytaj więcej…

Konkursy w programach badawczo-rozwojowych i edukacyjnych – Dzień informacyjny

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych oraz doktorantów na spotkanie informacyjne poświęcone programom umożliwiającym uzyskanie dofinansowania na projekty badawcze i edukacyjne. W tracie spotkania chcielibyśmy zainteresować Państwa możliwościami jakie dają: – międzynarodowe programy edukacyjne (Erasmus+, FSS), – Fundusze Strukturalne na rozwój nauki … przeczytaj więcej…

Dodatkowe stypendia w ramach projektu EMBER dla doktorantów i pracowników UŁ

Zapraszamy doktoratów oraz pracowników Uniwersytetu Łódzkiego zainteresowanych stażem podoktorskim, do ubiegania się o stypendia Erasmus Mundus, w ramach projektu EMBER. Stypendia obejmują wyjazdy do uczelni partnerskich w następujących krajach: Ukraina, Białoruś, Armenia, Gruzja, Mołdawia, Azerbejdżan. Długość pobytu to 6 miesięcy, … przeczytaj więcej…

Newsletter projektu SGAG

Zapraszamy do zapoznania się z newsletterem projektu edukacyjnego SGAG (Skill Generator Assessment Game). Projekt dotyczy rozwoju kluczowych umiejętności miękkich u uczniów szkół zawodowych poprzez przygotowanie kursu online oraz interaktywnej gry edukacyjnej, które pozwolą w sposób przyjazny zapewnić uczniom dodatkowe przygotowanie … przeczytaj więcej…

Stypendia dla doktorantów UŁ w Ameryce Łacińskiej

Projekt EURICA oferuje doktorantom UŁ możliwość aplikowania o stypendia na 6-miesięczny pobyt w uczelniach partnerskich w Ameryce Łacińskiej. Stypendium obejmuje pokrycie kosztów pobytu w kwocie 1500 euro miesięcznie, jak również koszów podróży i ubezpieczenia. Lista uczelni partnerskich, zasady aplikowania oraz … przeczytaj więcej…

Stypendia zagraniczne Erasmus Mundus

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników UŁ do aplikowania o mobilność do krajów Ameryki Łacińskiej, Europy Wschodniej i krajów Kaukazu w ramach programu Erasmus Mundus (Akcja 2). Realizowane na UŁ projekty umożliwiają wyjazd do prawie 50 instytucji edukacji wyższej z krajów … przeczytaj więcej…

Erasmus+ 2016: terminy konkursów

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ na rok 2016 dla każdej z akcji centralnych i zdecentralizowanych. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami: Zaproszenie do składania wniosków na rok 2016 – Program Erasmus+ [PL] [EN] Sprostowanie do zaproszenia do … przeczytaj więcej…

Nowa siedziba biura

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19.10.2015 r. Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych ma siedzibę w nowym budynku Rektoratu UŁ, ul. Narutowicza 68, pokój 217 (drugie piętro). Serdecznie zapraszamy.

Granty Komisji Europejskiej w dziedzinie prawa

Komisja Europejska ogłosiła konkurs p.t. “Action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law, fundamental rights and fight against terrorism and radicalisation-JUST/2015/JTRA/AG/EJTR”. Termin składania wniosków upływa 16.11.2015 r. Konsorcjum musi się składać z co najmniej … przeczytaj więcej…

Szkolenie on-line dla brokerów transferu technologii

Interesuje Cię transfer technologii, komercjalizacja wiedzy, współpraca między sektorem prywatnym a jednostkami naukowymi i uczelniami? Jeżeli tak, zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu on-line. Szkolenie zostało opracowane w ramach międzynarodowego projektu Leonardo da Vinci Europejski Broker Transferu Technologii (ETM). Tematyka … przeczytaj więcej…

Materiały Konferencyjne

Dnia 08 czerwca 2015 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja zatytułowana „Komercjalizacja Wiedzy i Transfer Technologii – Rola i Rozwój Kompetencji Brokera Technologii”. Konferencja została zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu Lifelong Learning Programme (komponent: Leonardo da Vinci) … przeczytaj więcej…

Konferencja: Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt.: „Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii – rola i rozwój kompetencji brokera technologii”, która odbędzie się 08.06.2015 r. (poniedziałek) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Matejki 22/26 w Łodzi, s. 115. Konferencja dotyczyć będzie wyzwań … przeczytaj więcej…

Spotkanie informacyjne na temat Partnerstw strategicznych w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ serdecznie zaprasza na dwa spotkania informacyjne na temat Partnerstw strategicznych w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Spotkania odbędą się w Warszawie 19 lutego 2015 r. i we Wrocławiu 26 lutego 2015 r. W czasie … przeczytaj więcej…

Spotkanie informacyjne dotyczące programów mobilnościowych i edukacyjnych

Zapraszamy pracowników UŁ do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczacym nowych perspektyw finansowych w roku 2015 w programach mobilnościowych i edukacyjnych. Spotkanie odbędzie się 15.01.2015 i będzie dotyczyło możliwości realizacji projektów oraz wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Rejestracji na spotkanie prosimy dokonywać … przeczytaj więcej…

Postępy w realizacji projektu FIZCOM

Projekt FIZCOM jest innowacyjną inicjatywą Uniwersytetu Łódzkiego, polegającą na implementacji owatorskiego kursu z fizjologii zwierząt dla studentów biologii przy wykorzystaniu wysoce zaawansowanych programów komputerowych. Dzięki zakupowi nowoczesnego oprogramowania LabTutor wraz z dedykowanym sprzętem całkowicie zmieni się sposób kształcenia studentów. Jesienią 2014 roku … przeczytaj więcej…

Sukces Uniwersytetu Łódzkiego w konkursie Rozwój Polskich Uczelni w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS)

W dniu 26 listopada 2014 Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) ogłosił listę projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni. Łącznie w ramach konkursu złożono 124 wnioski, na podstawie oceny formalnej do dalszego etapu zaakceptowano 118 projektów. … przeczytaj więcej…

Program Erasmus Mundus – Stypendia w Ameryce Łacińskiej dla studentów i pracowników UŁ

W ramach projektów EURICA oraz PUEDES można ubiegać się o atrakcyjne stypendia na pobyt w uczelniach partnerskich w Ameryce Łacińskiej. Dostępne stypendia przeznaczone są dla studentów studiów licencjackich, magisterskich, doktorantów oraz pracowników UŁ. Stypendyści mają zapewnione środki na pokrycie kosztów … przeczytaj więcej…

Jak zostać ekspertem zewnętrznym w zakresie oceniania projektów?

 Centrum Rozwoju Uczelni zaprasza pracowników Uniwersytetu Łódzkiego na warsztaty „Jak zostać ekspertem zewnętrznym w zakresie oceniania projektów?”. Celem warsztatów jest przedstawienie pracy eksperta Komisji Europejskiej (KE) w zakresie oceniania wniosków. Szkolenie dostarczy osobom zainteresowanym wiedzy praktycznej jak i teoretycznej. Podczas … przeczytaj więcej…

Projekt ELMI – Biuletyn nr 1

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem biuletynu projektu ELMI – Integracja opiekunów rodzinnych osób starszych z rynkiem pracy. Inicjatywa ta skoncentrowana jest na polepszeniu sytuacji zawodowej osób, które wcześniej niezawodowo zajmowały się opieką (np. nad członkiem rodziny) poprzez przygotowanie kursu … przeczytaj więcej…

Newsletter BMPE

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ (BMPE). Znajdują się w nim informacje dotyczące: konkursów Erasmus+ rozpisanych na początek 2015 roku, mobilności studentów oraz pracowników UŁ oraz uczelni partnerskich realizowanych obecnie w ramach projektów … przeczytaj więcej…

Zaproszenie do składania wniosków Erasmus+ 2015

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ na rok 2015. W ramach programu można składać projekty o bardzo zróżnicowanej tematyce działające w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży oraz sportu. Największy nacisk w Erasmus+ został położony na edukację formalną i … przeczytaj więcej…

Projekt DysTEFL otrzymał certyfikat European Language Label 2014

Pragniemy poinformować, że międzynarodowy projekt edukacyjny „DysTEFL – Dysleksja dla nauczycieli języka angielskiego jako obcego” otrzymał Certyfikat Eureopan Language Label – europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. Prestiżowy certyfikat, podpisany przez komisarza Unii Europejskiej ds. wielojęzyczności oraz … przeczytaj więcej…

Nowy kurs fizjologii zwierząt

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął realizację projektu „Implementacja nowatorskiego kursu z fizjologii zwierząt dla studentów biologii przy wykorzystaniu wysoce zaawansowanych programów komputerowych”.  Celem projektu jest stworzenie nowatorskiego kursu z przedmiotu podstawowego – fizjologia zwierząt, obowiązującego w różnym … przeczytaj więcej…

Pilotaż materiałów szkoleniowych Europejskich Brokerów Transferu Technologii

Projekt ETM (European Technology Transfer Manager) ma na celu wspieranie rozwoju kwalifikacji Europejskich Brokerów Technologii przez opracowanie i wdrożenie szkolenia opartego o system ECVET (Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym). System ECVET wykorzystany jest w ramach projektu do … przeczytaj więcej…

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – nabór wniosków na działanie Rozwój Polskich Uczelni

Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych zaprasza do składania wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS). FFS został powołany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego a jego głównym celem jest przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych … przeczytaj więcej…

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – nabór na Wizyty Przygotowawcze

Informujemy o otwartym naborze dla wniosków składanych w ramach działania Wizyty Przygotowawcze. Są to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych, mające na celu: nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami; podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych; przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu; wypełnienie wniosku aplikacyjnego … przeczytaj więcej…

Spotkanie informacyjne na temat projektów typu „Partnerstwa strategiczne”

Drugie spotkanie informacyjne na temat projektów typu „Partnerstwa strategiczne odbędzie się 14 marca br. w Warszawie. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu są proszone o rejestrację na spotkanie poprzez formularz on-line dostępny ze strony Erasmusa. UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Program spotkania jest … przeczytaj więcej…

Seminarium naukowe „Przedwczesne kończenie nauki i edukacja drugiej szansy”

Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium naukowym: Przedwczesne kończenie nauki i edukacja drugiej szansy. Seminarium odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym … przeczytaj więcej…

Harmonogram kosultacji CRU na wydziałach

Serdecznie zapraszamy na konsultacje z pracownikami Centrum Rozwoju Uczelni na wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem konsultacji oraz harmonogramemem na najbliższe miesiące. Harmonogram konsultacji na Wydziałach UŁ  

Newsletter projektu „Europejski Broker Transferu Technologii”

Zachęcamy do zapoznania się z treścią trzeciego newslettera projektu „Europejski Broker Transferu Technologii” (ETM – The European Technology Transfer Manager), który realizowany jest przez Uniwersytet Łódzki. Celem projektu jest opracowanie metody akredytacji i poświadczenia umiejętności Brokerów zdobytych w drodze edukacji formalnej i … przeczytaj więcej…

Newsletter BMPE 3/2013

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych. W numerze: – informacje o możliwościach wyjazdu na stypendium zagraniczne w ramach programu Erasmus Mundus Akcja 2; – ogłoszenie pierwszego zaproszenia do składania wniosków z programu Erasmus; – … przeczytaj więcej…

Zaproszenie do składania wniosków z programu Erasmus+

Erasmus+ to nowy program edukacyjny Komisji Europejskiej na lata 2014-2020, który łączy dotychczasowe inicjatywy w dziedzinie edukacji, realizowane w ramach programów Uczenie się przez całe życie, Młodzież w działaniu oraz innych programów międzynarodowych, m.in. Tempus i Erasmus Mundus. Budżet nowego … przeczytaj więcej…

Projekt EURICA rozpoczął rekrutację

Projekt EURICA: Enhancing University Relations by Investing in Cooperative Actions, to międzynarodowy projekt edukacyjny realizowany w ramach programu Erasmus Mudnus Akcja 2. Celem projektu jest wymiana studentów i pracowników pomiędzy uczelniami z krajów Unii Europejskiej oraz Ameryki Łacińskiej. Obecnie trwa rekrutacja … przeczytaj więcej…

Newsletter projektu ESSE

Zapraszamy do zapoznania się z newsletterem projektu ESSE – Early School-leaving & Second-chance Education, w którym znajdą Państwo informacje odnośnie celów projektu, obecnie prowadzonych działań projektowych oraz upowszechniania rezultatów. Projekt jest realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie … przeczytaj więcej…

Newsletter projektu EMBER

Zachęcamy do zapoznania się z treścią newslettera projektu Ember, który jest realizowany z programu Erasmus Mundus Akcja 2. Zawiera on informacje o działaniach dyseminacyjnych, które miały na celu promocję projektu wśród studentów i pracowników szkół wyższych w Gruzji, Armenii i na … przeczytaj więcej…

Erasmus+ zostanie uruchomiony w 2014 roku

W dniu 3 grudnia 2013 r. Rada Unii Europejskiej zaakceptowała uruchomienie w roku 2014 nowego programu edukacyjnego w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ połączy dotychczasowe inicjatywy w dziedzinie edukacji, realizowane w ramach programów Uczenie się przez całe życie, Młodzież … przeczytaj więcej…

Uniwersytet Łódzki partnerem w pięciu projektach Erasmus Mundus – Akcja 2

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Łódzki jest partnerem w pięciu projektach realizowanych w ramach programu Erasmus Mundus – Akcja 2. Konsorcja projektowe zostały utworzone w celu wymiany studentów i pracowników uczelni z krajów UE i krajów partnerskich i oferują stypendia na … przeczytaj więcej…

Konferencja „Edukacja akademicka w procesie zmian. Pytanie o oblicza sukcesu studenta”

Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ oraz Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ zapraszają do udziału w konferencji naukowo-edukacyjnej „Edukacja akademicka w procesie zmian. Pytanie o oblicza sukcesu studenta”. Konferencja organizowana jest w ramach międzynarodowego projektu ‘LiTE – … przeczytaj więcej…

Duży sukces międzynarodowej konferencji projektu DysTEFL

DysTEFL – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language międzynarodowa konferencja objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i wydawnictwa Oxford University Press 11 października 2013, Łódź, Polska Międzynarodowa konferencja DysTEFL – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign … przeczytaj więcej…

Nabór wniosków na wizyty studyjne

Trwa kolejny nabór wniosków na wizyty studyjne odbywające się od marca do czerwca 2014. W rundzie jesiennej Narodowa Agencja planuje dofinansować nawet 80 wyjazdów! Termin składania wniosków upływa 15 października 2013 o godz. 12:00. Oferta wszystkich wizy została zamieszczona w Katalogu wizyt studyjnych … przeczytaj więcej…

Kolejny projekt realizowany we współpracy ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ

Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych i Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców rozpoczynają realizację kolejnego wspólnego projektu międzynarodowego! Celem inicjatywy „Europeans on the Intercultural Labour Market” jest zwiększenie szans uczestników projektu na europejskim rynku pracy poprzez podniesienie ich umiejętności poruszania się w … przeczytaj więcej…

Udział w konferencji upowszechniającej projekt Green Employability

Pracownik naszego Biura, Marcin Gońda, wziął udział w końcowej konferencji upowszechniającej międzynarodowy projekt Green Employability – A synergic transfer of a VET training system for workplace basic skills with ecological sustainability awareness in three European countries. Konferencja odbyła się 3 … przeczytaj więcej…

Uniwersytet Łódzki jest jednym z partnerów projektu pt. „Polska i Niemcy w XXI wieku”

Uniwersytet Łódzki jest jednym z partnerów projektu pt. „Polska i Niemcy w XXI wieku”, który zakłada budowę i stały rozwój platformy internetowej, www.dialog-pl.de www.dialog-de.pl, która ma być ośrodkiem porozumienia i współpracy wszystkich grup środowiska polsko-niemieckiego, z uwzględnieniem stosunków gospodarczych między … przeczytaj więcej…

Profil kompetencji Brokera Transferu Technologii

Kim jest Broker Transferu Technologii? Jakie są jego główne obowiązki? Jaką wiedzę powinien posiadać broker, aby móc skutecznie pośredniczyć z transferze technologii? Kim są obecni brokerzy? Na te i inne pytania odpowiedzi szukał Uniwersytet Łódzki oraz pozostali członkowie konsorcjum międzynarodowego … przeczytaj więcej…

Newsletter BMPE 2/2013

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem newslettera Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych. Zawiera on informacje o programie Erasmus+, który jest nową inicjatywą edukacyjną Komisji Europejskiej. W numerze znajduje się także informacja o prezentacji projektu LiTE na konferencji w Toruniu … przeczytaj więcej…

Międzynarodowa konferencja projektu DysTEFL

Zapraszamy wszystkich nauczycieli języka angielskiego, osoby prowadzące szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego oraz studentów – przyszłych nauczycieli na międzynarodową konferencję pt.: „DysTEFL – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language”. Językiem konferencji jest język angielski. W czasie konferencji bedą … przeczytaj więcej…

Erasmus+ nowym programem edukacyjnym UE na lata 2014-2020

Erasmus+ połączy dotychczasowe inicjatywy w dziedzinie edukacji realizowane w ramach programów Uczenie się przez całe życie (Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Jean Monnet), Młodzież w działaniu oraz pięciu innych programów międzynarodowych, m.in. Tempus i Erasmus Mundus. Po raz pierwszy w … przeczytaj więcej…

Prezentacja projektu LiTE na konferencji w Toruniu

W dniu 6 czerwca 2013 r. odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika konferencja naukowa „Edukacja całożyciowa wobec współczesnych wyzwań rynku pracy”. Jednym z prelegentów był Marcin Gońda, który przedstawił realizowany przez BMPE UŁ projekt LiTE – Lost in Transition Europe. Przeprowadzone … przeczytaj więcej…

Nowy Newsletter BMPE!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem newslettera Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych. Zawiera on  informacje o naborze wniosków z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, nowym projekcie UŁ „Europejski Broker Transferu Technologii”, a także o zakończonym niedawno projekcie ISPY. Link do newlettera: … przeczytaj więcej…

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – nabór wniosków

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS), ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG, ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. W dn. … przeczytaj więcej…

Profilaktyka raka szyjki macicy – projekt Aurora

Uniwersytet Łódzki we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi zorganizował bezpłatny kurs „Profilaktyka raka szyjki macicy – aspekty medyczne i psychospołeczne”. Kurs odbył się w dniach 18-20 marca z Klubie Lekarza w Łodzi. W zajęciach uczestniczyło … przeczytaj więcej…

Kształcenie w miejscu pracy – partnerstwo między uczelniami, pracodawcami a uczącymi się

Uniwersytet Łódzki kończy realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego „Badanie europejskiego modelu zdobywania kwalifikacji poprzez metodę kształcenia ustawicznego w miejscu pracy” (WBLQUAL – An Approach to Qualifications through Negotiated Work Based Learning for the EU). Projekt realizowany jest w ramach programu europejskiego … przeczytaj więcej…

Opracowano nowy program studiów „Governance for Sustainability”

Po ponad dwóch latach intensywnej pracy Uniwersytet Łódzki wraz z czterema uczelniami zagranicznymi zakończył realizację projektu GAVA – Governance for Sustainable Development. Była to inicjatywa realizowana w ramach unijnego programu LLP Erasmus Curriculum Development. W ramach projektu GAVA opracowany został … przeczytaj więcej…

Szkolenie w zakresie prewencji raka szyjki macicy

Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu AURORA zorganizowano szkolenie w zakresie prewencji raka szyjki macicy (RSM). Odbyło się ono w dniach 24-26 października w Palazzo delle Stelline, Mediolan, Włochy. W szkoleniu uczestniczyli: * Prof. Agata Karowicz-Bilińska (Uniwersytet Medyczny) * … przeczytaj więcej…

Konferencja „Governance for Sustainable Development” w Rethymnonie w Grecji

Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu GAVA – Governance for sustainable development, dnia 22.09.2012 odbyła się międzynarodowa konferencja w Rethymnonie w Grecji. Celem konferencji było włącznie się do dyskusji na temat powiązań między sektorem zarządzania a zrównoważonym rozwojem, jak … przeczytaj więcej…

Drugi newsletter projektu DysTEFL

Zapraszamy do lektury drugiego newslettera projektu DysTEFL. Znajdują się w nim informacje dotyczące kolejnej fazy projektu, m.in materiałów dla nauczycieli, które zostały już udostępnione na stronie internetowej projektu. W newsletterze także najnowsze informacje dotyczące kursu pilotażowego, który rozpocznie się pod … przeczytaj więcej…

Newsletter projektu FinMAN

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem projektu FinMan – Financial Management for EU Adult Education Providers realizowanego przez BMPE UŁ. Newsletter zawiera  sprawozdanie z konferencji końcowej projektu, jak również z kursu szkoleniowego, który odbył się w dniach 10-14 września … przeczytaj więcej…

Ostatnia szansa na projekt z programu Lifelong Learning

Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ zaprasza do współpracy. Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na rok 2013 w ramach programu Lifelong Learning (od 2014 rozpocznie się program Erasmus for All). Terminy składania wniosków to w zależności od rodzaju akcji … przeczytaj więcej…

Relacja prasowa z konferencji Edukacja-Emocje-Rozwój

W dniach 17-18 września 2012 roku w Auli im. Aleksandra Kamińskiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja naukowa z cyklu Edukacja – Emocje – Rozwój pt. „Edukacja emocjonalna: teoria i praktyka”.  Konferencja adresowana była do osób zainteresowanych problematyką … przeczytaj więcej…

Konferencja Naukowa Edukacja – Emocje – Rozwój

Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ oraz Konsorcjum realizujące projekt LLP Leonardo da Vinci: EL4VET – Kompetencje Emocjonalne w Obszarze Edukacji Zawodowej zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej z cyklu EDUKACJA – EMOCJE – ROZWÓJ pt. … przeczytaj więcej…

Terminy składania wniosków w roku 2013

W związku z publikajcą kolejnego “Zaproszenia do składania wniosków” Komisja Europejska ustaliła terminy składania aplikacji w ramach poszczególnych działań i podprogramów. Prezentujemy zestawienie terminów dla poszczególnych podprogramów z wyłączenieniem tych, które odnoszą się do projektów mobilnościowych. Pełne zestawienie znajduje się w … przeczytaj więcej…

Zaproszenie do składania wniosków 2013

Komisja Europejska ogłosiła “Zaproszenie do składania wniosków” na rok 2013 w ramach programu “Uczenie się przez całe życie”. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią i zapraszamy do współpracy wszystkie osoby bądź jednostki UŁ zainteresowane udziałem w programie i przygotowaniem wniosków … przeczytaj więcej…

Europejski katalog szkoleń Comeniusa i Grundtviga

Zapraszamy do zapoznania się z europejskim katalogiem szkoleń Comeniusa i Grundtviga. Zawiera on szeroką ofertę kursów szkoleniowych oferowanych w całej Europie. Kursy opublikowane w katalogu zostały zaakceptowane przez poszczególne Narodowe Agencje, z których pochodzą organizatorzy szkoleń. W ofercie znajdują się m.in. poniższe szkolenia z … przeczytaj więcej…

Współpraca z krajami uprzemysłowionymi

Zaproszenie do składania wniosków – wzmocnienie sieci centrów informacyjnych UE w Kanadzie, Japonii, Korei, na Tajwanie i w Singapurze. Komisja Europejska zaprasza instytucje zainteresowane współpracą z krajami uprzemysłowionymi do składania wniosków w konkursie EEAS. Dofinansowane zostaną projekty, które mają na … przeczytaj więcej…

Konkurs EDULINK II

Zaproszenie do składania wniosków – Konkurs EDULINK II, ACP-EU Cooperation Programme in Higher Education Na stronie EuropeAid opublikowano zaporoszenie do składania wniosków, które dotyczy współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państwa ACP). EduLink II różni … przeczytaj więcej…

Szkolenie zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

W dniach 11-13 kwietnia 2012 Uniwersytet Łódzki organizuje szkolenie Doradztwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu LINK – Career Services for Better Jobs Szkolenie ma na celu pogłębić wiedzę i rozwinie umiejętności doradców zawodowych w odniesieniu do … przeczytaj więcej…

Seminarium dla doradców zawodowych województwa łódzkiego

Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ oraz Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ zapraszają na Seminarium dla doradców zawodowych woj. łódzkiego, pt: Doradztwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Seminarium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, ul. … przeczytaj więcej…

Uniwersytet Łódzki rozpoczął pilotaż projektu E-ViEW

W dniu 20 marca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego został zainicjowany pilotaż projektu E-ViEW. Zbigniew Mikurenda z Międzywydziałowego Zakładu Nowych Mediów i Nauczania na Odległość zaprezentował cele projektu E-ViEW, jak również jego spodziewane rezultaty. Studenci zostali poinformowani o wymaganiach technicznych, … przeczytaj więcej…

Seminarium lokalne projektu FinMan

Udoskonal swoje umiejętności w zakresie zarządzania finansowego w międzynarodowych projektach edukacyjnych! Zespół projektowy FinMana organizuje seminarium lokalne. Odbędzie się ono 11. kwietnia 2012 roku o godz. 9:00 w Sali 206 w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego na ul. Narutowicza 65. Serdecznie zapraszamy! … przeczytaj więcej…

Projekt EL4VET warsztaty

W dniach 9-10 stycznia 2012 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbędą się warsztaty pt. „Kompetencje emocjonalne nauczyciela i ich rozwijanie”. Warsztaty są jednym z rezultatów projektu “EL4VET Teachers First – Using Emotional Literacy to Improve VET Teaching in the 21 … przeczytaj więcej…

Program Tempus IV – Zaproszenie do składania wniosków

Piąte „Zaproszenie do składania wniosków” w ramach programu Tempus IV zostało opublikowane na stronie Agencji Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Termin składania wniosków mija 23 lutego 2012 r. o godz. 12.00. Dokumenty konkursowe znajdują się w zakładce … przeczytaj więcej…

Stany Zjednoczone Europy – Wystawa mobilna dotycząca tożsamości europejskiej i współczesnej Europy.

Jaka jest kondycja tożsamości europejskiej? Czy pan O’Keeffe z Irlandii czuje się Europejczykiem w mniejszym czy większym stopniu niż pani Stylianou z Cypru? A Ty, w jakim stopniu czujesz się Europejczykiem? Projekt artystyczny „Stany Zjednoczone Europy” (ang. United States of … przeczytaj więcej…

Dwa nowe projekty koordynatorskie UŁ

Z przyjemnością informujemy o  pozytywnej ocenie przez EACEA dwóch projektów międzynarodowych LLP, w których Uniwersytet Łódzki jest koordynatorem. Przygotowanie tych projektów jest efektem współpracy  BMPE oraz jednostek UŁ – Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Filologicznego. Realizacja projektów rozpocznie się w listopadzie/grudniu … przeczytaj więcej…

Nowy projekt partnerski UŁ

Uniwersytet Łódzki  jest członkiem konsorcjum, które będzie realizować projekt Lite (Lost in Transition Europe) z programu „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus Multilateral Project, Social inclusion in higher education). Projekt koncentruje się na zbadaniu w poszczególnych krajach obecnie funkcjonujących strategii … przeczytaj więcej…

Terminy składania wniosków

W związku z publikajcą kolejnego „Zaproszenia do składania wniosków” Komisja Europejska ustaliła terminy składania aplikacji w ramach poszczególnych działań i podprogramów. Prezentujemy zestawienie terminów dla poszczególnych podprogramów z wyłączenieniem tych, które odnoszą się do projektów mobilnościowych. Pełne zestawienie znajduje się … przeczytaj więcej…

Zaproszenie do składania wniosków 2012

Komisja Europejska ogłosiła „Zaproszenie do składania wniosków” na rok 2012 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią i zapraszamy do współpracy wszystkie osoby bądź jednostki UŁ zainteresowane udziałem w programie i przygotowaniem … przeczytaj więcej…

Lifelong Learning Programme – wyniki

Na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego dostępne są już wyniki selekcji wniosków złożonych w ramach Lifelong Learning Programme. Nowe projekty rozpoczną się 1 października. Zapraszamy do zapoznania się z listą zwycięskich projektów w ramach poszczególnych … przeczytaj więcej…

Projekt AMIEurope – wystawa w BUŁ

Projekt ArtMigrations Into the EUROPEan Cultures (AMIEurope) dotyczy historii i kultury europejskich społeczności wiejskich w XIX i XX w., a także zmian społecznych związanych z migracjami ze wsi do miast. AMIEurope zrealizowano w ramach programu europejskiego Kultura we współpracy Biura Międzynarodowych … przeczytaj więcej…

Projekty partnerskie LdV 2011 – wyniki

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs wniosków na projekty partnerskie w programie Leonardo da Vinci. Spośród 224 wniosków złożonych w roku 2011, finansowanie przyznano 55 projektom, 5 znalazło się na liście rezerwowej. Łączna kwota przeznaczone na ten cel wyniesie 1 090 000,00 … przeczytaj więcej…

Sukces Liceum UŁ

Wyniki selekcji projektów partnerskich Comeniusa okazały się szczęśliwe dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt „Migration in our area – past and present” zdobył bardzo dużą liczbę punktów 86,7 na 100 możliwych i na poziomie europejskim otrzymał status „Zaakceptowany”. W … przeczytaj więcej…

Nowa strona Biura

Witamy Państwa na nowej stronie Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych. Znajdą na niej Państwo informacje dotyczące naszej działalności oraz realizowanych przez nas na Uniwersytecie Łódzkim projektów edukacyjnych,  a także informacje o ciekawych programach europejskich, w ramach których pomożemy państwu złożyć wniosek … przeczytaj więcej…

Możliwość komentowania jest wyłączona.